Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, spolu s Nadáciou Pontis sa stala partnerom projektu Birell Nezastaviteľní. Jeho cieľom je prepojiť ľudí bez zdravotného znevýhodnenia s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, aby sa spolu venovali rôznym športovým aktivitám a získali nových priateľov a množstvo spoločných príjemných zážitkov.

Platforma Birell Nezastaviteľní je určená každému, kto dovŕšil vek 18 rokov a rád športuje. Jednoducho všetkým dospelým, ktorí radi trávia svoj čas aktívne. V rámci platformy si nájdu svojich športových partnerov “z druhej strany”. Náš projekt tak prispeje k prepájaniu rôznych komunít a vytvoreniu podmienok, v ktorých môže športovať každý bez rozdielu.

Projekt rozvíja inkluzívny prístup založený na akceptovaní rôznorodosti v pohlaví, národnosti, rase, jazyku, sociálnom pozadí, výkonnostnej úrovni či znevýhodnení. Športovci prepojení platformou budú mať príležitosť venovať sa tomu, čo ich bavilo aj doteraz, alebo zažiť s novými športovými partnermi novú aktivitu, po ktorej zatiaľ možno iba túžili. Človek bez zdravotného znevýhodnenia a jeho parťák so zdravotným znevýhodnením sa stanú spoločníkmi na ceste za športovými zážitkami.

Fungovanie projektu Birell Nezastaviteľní zabezpečujeme nielen prevádzkovaním a administráciou zoznamovacej webstránky, ale aj logistickou podporou spoločných športových aktivít priamo na mieste ich konania.

Pozývame Vás pridať sa k nám. Odporúčajte tento jedinečný projekt Vašim priateľom a známym. Zdieľajte informácie o platforme nezastaviteľní aby čo najviac ľudí dostalo možnosť zažiť niečo nové a obohacujúce. Novinky nájdete aj tu: https://www.facebook.com/birellsk/?brand_redir=172694603222

PRIHLÁSTE SA TU: https://www.nezastavitelni.sk/

Aktivity projektu sú momentálne pozastavené. Avšak registrácia, ako aj pridávanie inzerátov stále prebieha. Aktivity sa budú realizovať po uvoľnení opatrení. Veríme, že čoskoro 🙂