Otvorený list: Sekundárna segregácia rodín detí so zdravotným znevýhodnením

13. novembera 2019
Zaslali sme otvorený list ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny ako reakciu na vyjadrenia k téme našej tlačovej konferencie.

Stanovisko: Výročná správa 2017_Platforma Rodín detí so ZZ

1. máj 2018
Dovoľte nám predložiť výročnú správu za prvý celý rok existencie nášho občianskeho združenia. Súčasne Vám chceme ešte raz poďakovať za všetky formy pomoci, ktoré ste Platforme rodín nezištne ponúkli a realizovali.

Otvorený list: Otvorený list k vzdelávacím programom pre deti so špeciálnymi potrebami v materských, základných a stredných školách na Slovensku

23. novembra 2017
Spoločne s ďaľšími organizáciami sme otvorenám listom oslovili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátny pedagogický ústav.

Stanovisko: k Vzdelávaciemu programu detí so ZZ pre MŠ

júl 2017
Zverejnený Štátny vzdelávací program zavádza MŠ povinnosťi ktoré nie je možné splniť.

Otvorený list: Otvorený list poradenským centrám

16. marca 2017
V marci 2017 sme listom povzbudili poradenské centrá k rozširovaniu služieb aj pre naše deti