Ako zladiť súrodencov?

Ak máte viac detí je dosť možné, že ste sa ocitli v situácii, v ktorej je potrebné zladiť ich rôzne potreby. Situácia je ešte zložitejšia, ak je jedno z nich dieťaťom so špeciálnymi potrebami.

Psychologička Daniela Pikulová v tejto situácii odporúča

V súčasnosti, keď sme všetci spolu doma, by mohlo pomôcť:

  • Ak je zdravé dieťa staršie, otvorene sa s ním porozprávajte o novom režime. Dieťa je už vo veku okolo štyroch rokov schopné porozumieť a akceptovať, že sa bude musieť hrať alebo učiť osamote. Staršie deti môžu priniesť aj svoj pohľad, hovoriť o tom, ako by to chceli mať doma. Vy sa dozviete, čo sa deje v ich hlavičkách a spolu môžete vymyslieť plán dňa, ktorý potom ľahšie akceptujú, pretože boli prizvané k jeho plánovaniu.
  • Nezabudnite, že je potrebné rozprávať sa aj s dieťaťom so špeciálnymi potrebami, aby tiež v rámci svojich možností pochopilo situáciu.
  • Ak je to možné, flexibilne presuňte aktivity s dieťaťom so špeciálnymi potrebami na čas, kedy mladšie dieťa spí. Alebo opačne, ak sa treba so zdravým súrodencom učiť, robte to v čase, kedy druhé dieťa oddychuje. Všetko záleží od rodinnej situácie.
  • Venujte sa aj zdravým súrodencom, aj keď to bude len na pár minút denne. Môžete sa detí opýtať, ako by s Vami chceli tráviť čas. Je možné, že sa dozviete, že ich predstava je ľahko realizovateľná.
  • Skúste hľadať možnosti, ako robiť čo najviac aktivít spolu. Prizvite deti do aktivít, ktoré je nutné vykonávať so súrodencom so špeciálnymi potrebami. Ak treba cvičiť, cvičte všetci spolu, koľko sa dá. Môže to zdravému dieťaťu poskytnúť vzácny pohľad do života jeho súrodenca, ktorý by inak nemal možnosť vidieť.

V situácii, ktorú prežívate vo svojich domácnostiach:

  • Sa nebojte využiť televíziu, tablety a mobily. Máme k dispozícii veľa edukatívnych relácií či hier, pri ktorých sa dieťa zároveň učí. A keby aj nie, momentálne sme všetci viac na internete, ako za normálnych okolností. Ak sa teda potrebujete venovať výhradne iba jednému dieťaťu, máte možnosť využiť technológie.
  • Si naplánujte starostlivosť o deti s partnerom. Aj napriek tomu, že má Home Office, môže Vás na chvíľu vystriedať, pravdaže podľa svojich pracovných možností. Rozprávajte sa o tom, ako by to bolo možné zrealizovať.
  • Si nevyčítajte, keď deti nedostávajú to najlepšie, čo by mohli. Nedostáva to v živote nikto, a  obzvlášť teraz nie.
  • Nevadí ak občas plány, aj tie najlepšie, nevychádzajú. Stáva sa, že ste na konci dňa radi, že ste ako tak prežili. Aj takéto dni musia byť, je to v poriadku. Zajtra príde nový deň, s novými možnosťami.

Ak máte ďalšie otázky alebo by ste sa chceli poradiť, môžete psychologičku Danielu Pikulovú kontaktovať prostredníctvom e-mailu: daniela.pikulova@ipsec.info