Home office

Možno sa zdá, že sa nedá pri dieťati zvládnuť Home Office, a už vôbec nie pri dieťati so zdravotným postihnutím. Začiatky sú ťažké, ale postupne môže byť úspešný každý člen rodiny.

Základné pravidlá pre Home Office

 • Porozumenie dieťaťa, že naša práca je dôležitá.
 • Pochopenie a prijatie, že všetky deti majú nárok na čas s rodičom (nie len dieťa so ŠVVP)
 • Pochopenie rodičov, že aj v tomto čase je škola alebo hra dôležitou prácou pre dieťa.
 • Zhoda v tom, že dieťa je plnohodnotný člen rodiny v procese plánovania a rozhodovania.

Ak máme nehovoriace dieťa, nebojme sa začať dopĺňaním jeho slovnej zásoby obrázkov, piktogramov a schém o nové situácie, ktoré zažívame zrazu intenzívnejšie, ako predtým.

Urobme si plán dňa podľa potrieb rodiny a našej práce

 • Organizujme si pracovný čas vo svojej najproduktívnejšej časti dňa a v súlade s rodinou. Napr. ak ste ranné vtáča, vstaňte o hodinu skôr ako deti, a tak budete mať dostatočný pokoj. Zvládnete aspoň časť svojej práce.
 • Je dôležité organizovať pracovný čas aj deťom! Dať im každý deň nové zadanie, aby tiež „pracovali“ na niečom, čo môžu mať hotové na konci dňa. Úlohy zo školy, obrázok alebo puzzle.
 • Z plánovania ďalšieho dňa si spravme spoločný rituál, pri ktorom si napríklad vytvoríme plánovací plagát so stĺpcami „práca/škola, prestávka/spoločná prestávka, zábava/hry v rodine“.

Domov = pracovisko pre každého v rodine

 • Sebe a svojim deťom pripravme vlastné pevné „pracovisko“ v dome.
 • Ak nemáme priestor, netrápme sa a pripravme si jedno veľké zdieľané pracovisko.

Držme sa času, kedy pracujeme a rodine dajme jasne najavo, na čom sme sa dohodli

 • Deťom jasne odôvodnime, ako je náš pracovný čas dôležitý. Keď pracujeme, nesmú nás rušiť. Môžeme si pomôcť aj schémou, kresbou či nápisom na dverách “Nevstupovať”, prípadne rozsvietenou lampou, alebo inou formou, vhodnou pre pochopenie nášho dieťaťa.
 • Aj deti potrebujú čas na učenie aj hru, rovnako ako počas bežných dní. Spravme spolu s nimi rozvrh, aby sa dokázali orientovať v jednotlivých častiach dňa.

Držme sa prestávok  (rámček pravidiel)

 • Nezabúdajme na prestávky, počas ktorých sa môžeme stretnúť a chvíľu hrať, šantiť, zhovárať…
 • Postupne si deti zapamätajú, aké sú prestávky super a nebudú nás rušiť v práci.

Komunikujme inak

 • Ak sme s deťmi sami doma a potrebujeme pracovať, vytvorme si hravý komunikačný spôsob (obrázok či piktogram toalety, …) ako to budeme robiť aj počas práce, prípadne súrneho hovoru čím nám deti jasne naznačia, čo potrebujú.