Návrat do bežného života

Psychologička Daniela Pikulová odporúča:

Vyzerá to tak, že sme sa dočkali! Mnohí z nás prežili izoláciu a homeschooling bez ujmy na zdraví, a tak sa pomaly môžeme vrátiť do režimu, na aký sme boli zvyknutí pred epidémiou. S tým sa však môžu spájať aj isté obavy a otázky. Skúste si teda zosumarizovať, pred nabehnutím do známeho kolobehu bežného života, nasledovné:

  • Aké to bolo v čase epidémie?
  • Čo ste sa z pobytu doma naučili?
  • Čo vám toto obdobie vzalo a čo prinieslo?
  • Čo sa Vám páčilo na režime pred epidémiou?
  • Čo by ste chceli na základe súčasných skúseností zaviesť do bežného života? Čo by ste urobili inak?
  • Je niečo, čo by ste si z korona-režimu ponechali?

Odpovede na tieto otázky môžu pomôcť obohatiť naše životy o nové skúsenosti. Je to veľká príležitosť bilancovať a vyťažiť z tohto zážitku čo najviac a súčasne prekonať obavy z návratu do „normálu“. Pravdaže, iba ak ich máte.

Je dobré si uvedomiť, že ste vo výhode, pretože:

  • idete späť do reality, ktorú už poznáte, už ste ju zažili a zhruba viete, čo Vás čaká;
  • situácia už nikdy nemusí byť úplne presne taká istá ako predtým, ak si zoberiete do bežného života to, čo Vás posilnilo počas krízy a budete na tom stavať;
  • viete, že aj doma ste to zvládli najlepšie, ako ste v danej situácii mohli.

Sme radi, že sme v boji s epidémiou boli spolu. A že sme spolupatričnosťou a ohľaduplnosťou dokázali ochrániť seba, ale aj iných. Spolupatričnosť si prosím udržme naďalej!