Stanovme si priority

Pri návale povinností, domácich úloh či domácich prác, je dôležité pomenovať priority ak treba, tak aj pre každý jeden deň. Základom je, aby všetci členovia rodiny boli v bezpečí a mali zabezpečené základné potreby. To znamená jedlo, dostatočný spánok a lieky, ak ich má niektorý člen rodiny predpísané.

Hľadajme spolu s deťmi formy trávenia voľného času, ktoré ich bavia a podľa potreby striedajme čas strávený spoločne a individuálne. Dohody robme spoločne najlepšie na začiatku dňa, aby každý v domácnosti mohol predvídať, čo ho čaká. Hľadajme spôsoby, ako bezpečne tráviť čas vonku – na záhrade, v lese a pod. Užívajme si spoločný čas.

Ak sa starostlivosť o dieťa so zdravotným znevýhodnením nedá skĺbiť s prácou, požiadajme o ošetrovné. Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva práce soc. vecí a rodiny.