Striedavá starostlivosť v období izolácie

Psychologička Daniela Pikulová v tejto situácii odporúča:

Pre rozvedených rodičov je mimoriadne zložité zachovať režim striedavej starostlivosti v období koronavírusovej epidémie. Ak sa Vás táto téma týka, nasledujúce body považujte za inšpiráciu pri uvažovaní o nastavení Vášho fungovania striedavej starostlivosti.

Pri plánovaní majte na pamäti, že záujem detí a ich ochrana je prvoradá a preto je vhodné si pred rozhodnutím ako ďalej, položiť tieto otázky:

 1. Nakoľko ste ochotná/ochotný dôverovať druhému rodičovi, že nariadené opatrenia bude dodržiavať?
 2. Nakoľko sa zhodnete s druhým rodičom vo vnímaní závažnosti situáciea v miere dodržiavania bezpečnostných opatrení?
 3. Kto všetko s Vami žije v jednej domácnosti (pracujúci, starí rodičia, chronicky chorí, iné deti atď.) a kto by bol potenciálne najviac ohrozený?
 4. Chodíte do práce alebo ste kvôli koronavírusu ostali doma?
 5. S kým všetkým sa obaja rodičia aj napriek obmedzeniam stretávajú?

Pre správne rozhodnutie je potrebné, aby ste si Vy rodičia premysleli svoje možnosti a spoločne sa dohodli na dočasnom prispôsobení  zabehnutého režimu.

Je dôležité:

 1. Ujasnite a pomenujte si, aké opatrenia budete spoločne dodržiavať, aby nevznikali zbytočné nedorozumenia.
 2. Ak máte možnosť, zvážte také striedanie v režime, že deti ostanú na jednom mieste, napr. na chate jedného z rodičov a striedajú sa len rodičia.
 3. Zvážte striedanie v dlhších intervaloch, napr. 2 týždne (3 týždne).
 4. Pokúste sa smerovať Vaše úvahy a plány tak, aby bolo v maximálnej možnej miere ochránené zdravie detí. Aj za cenu, že ich nejaký čas neuvidíte priamo, ale napr. len formou video-hovorov.
 5. Uvedomte si, že každé riešenie v tejto situácii je dočasné. Majte na pamäti, že aj keď Vám nebude úplne vyhovovať, veci sa po čase vrátia do pôvodných zabehnutých koľají.
 6. Uvedomujte si a majte na zreteli predovšetkým záujem detí. Ak si nie ste istá/istý, či sú Vaše podmienky vyhovujúce a či deti maximálne ochránite, radšej zvážte, že ich v tomto období necháte druhému rodičovi.
 7. Ak ste v karanténe, deti si nestriedajte.
 8. V prípade extrémnej nezhody využite možnosť osloviť mediátora prostredníctvom video-hovoru a využite jeho služby.