Učíme sa doma

Na úlohy si vyčleňme pravidelný čas počas dňa, aby dieťa vedelo, kedy je čas pracovať a kedy oddychovať. V prípade, že je rozsah domácich zadaní zo školy pre dieťa a našu situáciu doma nezvládnuteľný, vysvetlime to učiteľovi a dohodnime sa na riešení.

1.UŽITOČNÉ TIPY

Vysokoškolská pedagogička a mama Oľga Okálová odporúča:

Čítanie doma

Učenie je proces. Ako učiť svoje dieťa doma, ak má poruchu čítania alebo číta ťažšie?

Skúste začať tým, že sa dieťaťa opýtate, prečo je dobré vedieť čítať a aké typy čítania pozná (obrázkové čítanie, čítanie potichu či nahlas, čítanie s čítacím okienkom, čítanie splývavé, po slabikách, čítanie na telefóne a internete, audioknihy, príp. iné), a ktoré sa mu najviac páčia a vyhovujú mu, spôsobom i témou.

Ak si dieťa vyberie viac spôsobov čítania, skúste ich spolu s ním roztriediť – od toho, ktoré by chcelo vyskúšať ako prvé až po to posledné. Potom k spôsobom priraďte s dieťaťom témy. Aj tie, ktoré sú v zadaní od pani učiteľky.

Vhodné je prepojiť vybraný typ čítania s prostredím, kde dieťa rado číta s atmosférou, s blízkymi osobami, s vecami i príbehmi, ktoré s obľúbenými činnosťami dieťaťa súvisia. Prostredie môže byť reálne (telefón, kniha, PC, nápisy na obchodoch alebo na obľúbených potravinách potravinách) alebo prostredie vo fantázii, či v domácom čitateľskom laboratóriu (vyrobte si ho napríklad z kresla a kartónového paravánu/krabice, z domácej pracovne). Buďte kreatívni. Dobrou stratégiou je dohoda, že také čítanie, aké uplatňovalo dieťa s pani učiteľkou v škole, nemusí uplatňovať doma. Práve naopak. Môže využiť domácu školu na to, aby si vyberalo vlastné spôsoby čítania.

Podľa výberu dieťaťa sa môžete napríklad zahrať na postavu, ktorú Vám dieťa v laboratóriu či v rituáli pridelí. Môžete sa spoločne premeniť na čítacieho superhrdinu, čítacieho youtoobera alebo laboranta, ktorý text vedecky skúma a kladie k nemu veľa otázok. Vaša zvedavosť na prečítané poznanie, môže v dialógu dieťa motivovať k vytrvalosti čítať, aj keď sa často mýli alebo je pomalé.

Spolupráca sa dá dosiahnuť aj zdieľaným čítaním: Vy čítate dve vety a dieťa ďalšie dve. Obaja (dieťa – rodič) tak môžete spoznávať nové informácie a zažiť spoločný čitateľský i vzťahový zážitok.

Náš tip

 • Čítajte spoločne s dieťaťom – rovnako veľa textu pre každého a prepojte čítanie s hrou, či obľúbenými aktivitami dieťaťa.
 • Vyhraďte čítaniu rodinný rituál a miesto. Buďte zvedavý na to, čo sa dieťa z textu dozvedelo a diskutujte s ním o tom z pozície nevedomého výskumníka.
 • Pri pomalom čitateľovi spomaľte aj vy a z pomalého tempa urobte silnú stránku – napr. tempo pozitívne pomenujte ako „dobré sústredenie“.
 • Pri chybnom čitateľovi počítajte správne prečítané slová, nie tie chybne prečítané a zostavte si s dieťaťom tabuľku spoločných čitateľských úspechov superhrdinu a k nej priraďte odmeny.

Nezabudnite

 • Dnes všetci žijeme v dobe, kedy sa bez čítania nezaobídeme. Text je všade okolo nás. Na obale z múky, mlieka, cukríkov, na recepte na koláč, v sms správach a pod.
 • Dôverujte Vášmu dieťaťu, má spôsoby, ako sa s čítaním vysporiada, verte mu a dajte mu pocítiť, že aj keď čítanie nie je pre neho jednoduché, je vytrvalé, trpezlivé a šikovné v iných veciach.
 • Neporovnávajte pri čítaní dieťa s Vami či inými rodinnými príslušníkmi. Naopak! Dajte mu pocítiť, že jeho čítanie je jedinečné.

Písanie doma

Písať, keď ruka neposlúcha, je pre deti veľmidemotivujúce. Ako teda pomôcť dieťaťu s písaním doma?

Skúste sa s dieťaťom zahrať na novú školu. Takú, kde sú deti aj rodičia žiaci, ktorí plnia úlohy pani učiteľky spoločne.

Spolu s dieťaťom píšte rovnaké texty, diktáty a zadania zo školy od učiteľa/ky.

Po napísaní si skúste text vymeniť a spoločne opraviť. Zameriavajte sa na správne napísané slová, a tie hodnoťte aj vy i dieťa vo vymenených textoch. Správne slová podčiarkujte zelenou farbou.

Keď zostanú niektoré slová nepodčiarknuté, prediskutujte s dieťaťom, prečo nie je slovo podčiarknuté a spoločne s ním sa snažte dosiahnuť, aby boli všetky slová v texte správne napísané (teda i podčiarknuté).

Po spoločnom úsilí sa odmeňte dobrotou, pochvalou alebo známkou, na ktorej sa zhodnete.

Náš tip

 • Buďte trpezliví a svedomití žiaci, Vy i dieťa.
 • Zameriavajte sa na správne napísané slová a vety, chyby sa tak minimalizujú.
 • Spoločne hodnoťte vaše písomné úspechy a snažte sa ich nazbierať čo najviac.
 • Podporte dieťa v správnom sústredení, sedení a držaní pera/ceruzky tak, že budete sami vzorom.

Nezabudnite

 • Cieľom je motivovať dieťa, aby sa nevzdávalo písať. Ide o ťažkú kognitívnu operáciu, preto mu doprajte jeho tempo i čas.
 • Cieľom je učiť dieťa písať správne a nie mu dokazovať, že píše s chybami.
 • Pohoda bez stresu priamo ovplyvňuje kvalitu písma, a preto buďte v pohode Vy i dieťa, výsledky budú lepšie.

Keď sa dieťa odmieta učiť

Psychologička Daniela Pikulová odporúča:

Skôr ako sa začnete stresovať, že sa Vaše dieťa odmieta s Vami učiť, je dôležité položiť si zopár otázok: „Ako vyzerá naše učenie?“, „Aký je náš denný režim?“, „Aké potreby má moje dieťa a celá rodina?“

Tu je zopár tipov:

 • Zamyslite sa nad tým, či je Vaše dieťa jedným z tých, ktoré ťažko prijímajú zmenu.

Ak áno, mohlo by pomôcť prispôsobiť domáci režim tomu školskému alebo aspoň použiť niektoré jeho prvky – rozvrh, prestávky a pod.

 • Prehodnoťte vlastnú úlohu vo vzdelávaní dieťaťa.

V prvom rade si uvedomte, že rodič nie je učiteľ a ani ním nemá byť. Pre dieťa môže byť problémom vidieť rodiča v inej úlohe, ako v rodičovskej a nemusí ho zo začiatku rešpektovať. Nie je nutné, aby dieťa podávalo výkon ako v škole, a ani aby rodič podával výkon ako učiteľ alebo terapeut.

 • Dôležité je pomenovať nutný základ, ktorý dieťa cez deň musí absolvovať, aby sa jeho mentálna a fyzická kondícia udržala v stabilnom stave.
 • Ak sa v niektorých nevyhnutných aktivitách necítite istí, poraďte sa s odborníkom, ktorý s dieťaťom pracuje v „bežnej prevádzke“.
 • Veľa zo špecifických aktivít sa dá nahradiť aj zjednodušenými alternatívami v domácom prostredí –  napríklad aktivitami v rámci denných rutín.
 • Komunikujte s ostatnými rodičmi. Zistite ako sa darí im a navzájom sa inšpirujte.
 • Ak ste viacdetná rodina, skúste zapojiť do jednotlivých aktivít aj súrodencov. To isté môže platiť aj pre ostatných členov rodiny.
 • Nezabudnite na prestávky a oddych. Na záver každého „vyučovania” si dohodnite malú odmenu – či už prechádzku, niečo dobré na jedenie, hru alebo rozprávku.

A nebojte sa byť flexibilní. Nie ste v škole, nie ste v práci, nič podobné ste predtým nezažili, a preto sa riaďte sami sebou a svojimi potrebami. Správne je všetko, čo funguje.

Tipy na zvládanie učenia u detí s Aspergerovým syndrómom a PAS

Pri Aspergerovom syndróme a poruchách autistického spektra ide o veľmi širokú škálu potrieb a prejavov. Čo funguje u jedného žiaka či študenta, nemusí platiť pre iného. Podpora v učení musí preto prihliadať na špecifiká každého jednotlivca.

Niektoré deti fungujú v „denných škatuľkách“ a je takmer nemožné preniesť aktivity z jednej „škatuľky“ do druhej. Odmietajú sa doma učiť, mama je pre nich jednoducho mama a nie učiteľka, a domáce prostredie neslúži na vzdelávanie, ale na odlišné aktivity. V tomto prípade môžete skúsiť online učenie priamo s pani učiteľkou, čo môže výrazne pomôcť, ale je to veľmi individuálne. Dôležité je nevytvárať tlak na to, aby sa dieťa za každú cenu zapojilo – tlak je pre deti s AS taktiež ťažko zvládnuteľný. Niektorým z nich sa naopak uľavilo v tom, že nemusia riešiť sociálne situácie spojené s návštevou školy, a tak sa môžu venovať učeniu aj svojim záľubám úplne v pohode.

Niektoré deti, najmä dievčatá, majú obrovský stres už zo samotného faktu, že im chodia úlohy cez internet. Odmietajú komunikovať elektronicky, sú totiž zvyknuté veľmi detailne sledovať mimické prejavy okolia. Tento aspekt komunikácie v telefonickom alebo online kontakte chýba natoľko, že im to úplne znemožňuje riešiť zadané úlohy. Je to tak obrovská neistota, že túto situáciu jednoducho nezvládajú. Jednou z možností je podklady vytlačiť, aby deti pracovali „offline“ a oslobodili sa tak od povinnosti sledovať vysvetľovanie alebo reagovať na vyučovanie online. Prekážať im môže aj hluk – prekrikovanie sa ostatných detí.

Aspergeri so sklonom k perfekcionizmu zase prežívajú veľkú mieru úzkosti a obáv zo zlyhania,  keď vidia množstvo úloh a termínov, ktoré majú v zadaní stihnúť. Už samotná obava, že to nezvládnu, ich blokuje a vyvoláva stresové správanie a paniku. Tu je tiež potrebné redukovať termíny a množstvo zadaní, pokiaľ to rodič zvládne. Treba však dať pozor na to, aby dieťa na „redukciu“ neprišlo, pretože môže vzniknúť narušenie dôvery medzi ním a rodičom. Dôležité je dobre komunikovať odlišné spôsoby plnenia vzdelávacej činnosti s vyučujúcimi.

U detí s AS je tiež typické striedanie výkonnosti. Niektorý deň môžu mať dobrý, iný zase zlý, často bez zjavnej vonkajšej príčiny. Je potrebné to rešpektovať a podľa potreby vynechať deň alebo dva práce, ktoré môže dieťa využiť oddych. Pre niektorých je zas potrebné udržať pravidelnosť a stereotyp, pretože po jeho narušení nedokážu, tak ľahko, nabehnúť na nový režim. Táto situácia je neobvyklá, preto sa možno nedá presne odhadnúť, komunikujte o tom s dieťaťom a pokúste sa reagovať pružne a citlivo na jeho potreby.

Zhrnutie:

 • Berte ohľad na individuálne potreby dieťaťa.
 • Komunikujte so školou a vysvetľujte aktuálny aj dlhodobý stav dieťaťa.
 • Rešpektujte zmyslové preťaženie (hluk z online vyučovania) a unaviteľnosť (častejšie prestávky či vynechanie učenia na jeden či viac dní).
 • Hľadajte formy a obsah vzdelávania, ktoré zodpovedajú záujmom dieťaťa – cez obľúbené počítačové hry, témy alebo postavy.
 • Využite odlišnú rolu učiteľa/ky na naštartovanie a motiváciu.
 • Redukujte počet úloh a termíny zadaní. Prvotný cieľ je dosiahnutie pohody, až potom obsiahnutie učiva.
 • V prípade zvýšenej úzkosti, prejavov obsedantno-kompulzívnej poruchy alebo depresie (môže sa prejavovať aj negativizmom alebo podráždenosťou), vyhľadajte odbornú konzultáciu a pomoc.

Spracovala: Mgr. Viera Hincová, A Centrum a OZ HANS, kontakt: oz.as.hans@gmail.com

2. KDE SA DOZVIETE VIAC

Ak potrebujeme vedieť viac informácií z oblasti súčasného krízového vedenia vzdelávania na Slovensku, informácie a prehľad podpory rodičov nájdeme na novej stránke rezortu školstva www.ucimenadialku.sk. Inšpirovať sa môžeme aj na stránke www.zavretaskola.sk.