• Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

  • Právna forma: občianske združenie

  • Veslárska 7319/9, 921 01 Piešťany

  • IČO: 50525654