Späť na zoznam

Laický poradca ako člen multidisciplinárneho tímu v škole je jedna z možností, kde využiť peer poradcu.

Akú cestu prechádza laické poradenstvo u nás a v Čechách zistíte v našom rozhovore s Pavlom Nepustilom v publikácii Kvalifikácia: autentická skúsenosť – príručka pre laických a peer členov multidisciplinárnych tímov.

Diskusie o možnej spolupráci laických poradcov budeme viesť v stredu 21.9. s poskytovateľmi včasnej intervencie.

https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/veda-a-vyskum/publikacna-cinnost/kvalifikacia-autenticka-skusenost-prirucka-pre-laickych-a-peer-clenov-multidisciplinarnych-timov.html

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam