Späť na zoznam

Vek 0-6 rokov

  • 12. 01. 2022

Vek od 0 do 6 rokov je z hľadiska vývinu dieťaťa veľmi dôležitým obdobím, predovšetkým z hľadiska senzomotorickej stimulácie, spoznávania okolia, socializácie Vášho dieťaťa do komunity vrstovníkov, pretože ako bude rásť aj ono, bude mať potrebu učiť sa, spoznávať nové veci a svet okolo seba z iného uhla pohľadu ako je ten Váš.

Dôležité je začať včas a nájsť vývojovo vhodný spôsob podpory, stimulácie a edukácie prostredníctvom odborníkov, ktorí Vám môžu poradiť a pomôcť. Nezabúdajte pri tom rešpektovať svoje dieťa so ZZ a jeho potenciál, neporovnávajte ho s druhým dieťaťom, pretože na svete ani pri rovnakej diagnóze neexistujú dve deti, ktoré sú rovnaké.

Samotná stimulácia a vzdelávanie v tomto veku u detí prebieha hlavne:

Zdieľať

Späť na zoznam