Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením sa v roku 2014 začala tvoriť ako neformálna skupina matiek detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré boli laickými poradcami pre iných rodičov.

Laickí poradcovia

 • Považujú za prirodzené počúvať iných rodičov a hľadať odpovede na ich otázky. Využívajú pritom:
  • vlastnú prežitú skúsenosť so svojím dieťaťom so znevýhodnením,
  • vyhľadávajú rady účasťou na kurzoch či iných formách vzdelávania,
  • radia sa s odborníkmi alebo s inými rodičmi.
 • Nerobia túto formu telefonickej alebo e-mailovej podpory za odmenu, ale vnímajú ju ako svoje poslanie.
 • Spomedzi rodičov detí so zdravotným znevýhodnením sa formujú prirodzene.
 • Rozpovedané príbehy rodín, ktoré ich kontaktujú, prijímajú ako obohatenie. Sami sa nesťažujú, resp. nezaťažujú iných rodičov svojimi osobnými skúsenosťami, pokiaľ ich k tomu oni sami nevyzvú.

Zakladajúce členky Platformy rodín zostavili zo získaných podnetov o problémoch rodín detí so zdravotným znevýhodnením dokument Potreby rodín detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Doteraz je väčšina zo zakladajúcich členiek laickými poradcami a paralelne sa zúčastňujú stretnutí s odborníkmi s cieľom riešiť systematicky problémy rodín detí so ZZ.

Poznáme mnohých laických poradcov, ktorí bez nároku na odmenu, vo svojom voľnom čase, sú darom pre iných rodičov. Veľmi si ich prácu vážime. Uvedomujeme si, že v záujme toho, aby mohli pokračovať, potrebujú všetci laickí poradcovia istotu, bezpečie a priestor na zdieľanie komplikovaných situácií, s ktorými sa stretávajú.

S Markom Roháčkom, riaditeľom OZ Návrat, rozbiehame v rámci iniciatívy RODIČIA RODIČOM sieť laických poradcov pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením. Cieľom je:

 • prepojiť laických poradcov podporujúcich rodiny detí so zdravotným znevýhodnením v SR,
 • sformovať a zrealizovať podporu laickým poradcom vo forme štyroch 3-dňových stretnutí,
 • vytvoriť laickým poradcom dlhodobo udržateľný priestor na diskusiu, sebareflexiu, aby sa pri podpore iných cítili isto a bezpečne,
 • hľadať ďalšie formy podpory laických poradcov.

Ak sa Vám táto myšlienka páči a:

Poskytnutá podpora

V roku 2018 sa nám s podporou nadačného fondu Telekom nadácie Pontis podarilo:

S podporou Nadácie Volkswagen sme v roku 2018 a 2019: