Laické poradenstvo – rodič rodičovi

Laické poradkyne sú tu pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ktorí potrebujú pomoc a chcú radu od niekoho, kto si obdobnými situáciami už prešiel a dokáže ich správne nasmerovať. Sú to tiež rodičia zdravotne znevýhodnených detí, majú cenné skúsenosti a vedomosti, o ktoré sa s vami radi podelia. Dodržiavajú etický kódex a absolvovali 120 hodín vzdelávania s odborníkmi, aby ich poradenstvo bolo bezpečné a aby vám naozaj pomohlo. V prípade potreby vás laická poradkyňa odkáže na odborníkov.

 • Katarína Balážová

  Katarína Balážová

  Som matka syna s obojstrannou ťažkou poruchou sluchu, ktorý vyrastá v počujúcom prostredí. Mám rada ľudí a rada trávim čas v komunite rodičov detí s poruchou sluchu. Ponúkam vypočutie a zdieľanie skúseností na nie vždy ľahkej životnej ceste rodiča dieťaťa s poruchou sluchu.

  Profil poradcu

 • Tatiana Bednáriková

  Tatiana Bednáriková

  K laickému poradenstvu som sa dostala prirodzene, pretože ma zaujímali životy iných rodičov s deťmi so zdravotným znevýhodnením a rada som sa nimi inšpirovala. Ľudia o mne hovoria, že mám dar počúvať. Mojou silnou stránkou je…

  Profil poradcu

 • Ľudmila Belinová

  Ľudmila Belinová

  Ľudka je senior laický poradca, ktorý na webovej stránke Platformy spracúva informácie v sekcii „Na čo máme nárok“. Súčasne je sprievodcom rodín pri hľadaní odpovedí na otázky, ktoré vznikajú pri starostlivosti o dieťa, resp. osobu so ZZ, v rámci čoho im poskytuje podporu a pomoc, aby rodičia vedeli, že nie sú na svojej ceste životom sami.

  Profil poradcu

 • Lucia Blechová

  Lucia Blechová

  S manželom máme predčasne narodené dieťa s viacnásobným zdravotným znevýhodnením. Každý deň je pre nás novou výzvou. Rada pomôžem, poradím a nasmerujem rodičov hlavne v oblasti starostlivosti o dieťa v domácom prostredí, v oblasti zdravotnej starostlivosti, pomôcok, so začlenením dieťaťa do kolektívu medzi rovesníkov a rodičom s návratom do práce.

  Profil poradcu

 • Alexandra Dobrotková

  Alexandra Dobrotková

  Vyrástla som v rodine, kde je inakosť vnímaná ako norma a norma ako inakosť, čo môže byť oslobodzujúce. Máme dvoch synov, jedného s PAS, druhého s ADHD, obaja majú aj rôzne poruchy učenia. Ja sama mám poruchu pozornosti. Máme skúsenosti aj s celiakiou a inými potravinovými intoleranciami a alergiami.

  Profil poradcu

 • Andrea Škovierová Dragošeková

  Andrea Škovierová Dragošeková

  Vďaka deväťročnej skúsenosti s diagnózou epilepsia a kontaktom s inými rodičmi či lekármi, sa vám pokúsim dať odpovede na otázky, ale niekedy pre vás budem len GPS, ktoré vás vo vzájomnej spolupráci dovedie tam, kam máte namierené alebo dokonca tam, kde ste netušili, že sa dá prísť i napriek náročnej situácii, akou je život s dieťaťom s epilepsiou.

  Profil poradcu

 • Monika Fričová

  Monika Fričová

  Učím sa veľa v komunite ľudí so zdravotným znevýhodnením, už 25 rokov. To, ako rôzne a aj plnohodnotne sa dá žiť so zdravotným znevýhodnením ma stále inšpiruje ako mamu syna s viacnásobným zdravotným znevýhodnením…

  Profil poradcu

 • Veronika Kmetóny Gazdová

  Veronika Kmetóny Gazdová

  Ak ste rodičmi predčasne narodeného dieťaťa v nemocnici, v domácej starostlivosti alebo ste po predčasnom pôrode odchádzali z nemocnice s prázdnou náručou, som tu pre vás.

  Profil poradcu

 • Petra Hnátová Gúčiková

  Petra Hnátová Gúčiková

  Som mama, ktorej život sa spojil s autizmom. Keď som zistila, že môj syn je dieťa s autizmom, moje vedomosti a skúsenosti s touto inakosťou boli veľmi malé. Dnes, po viac ako desiatich rokoch, vám ponúkam pomoc a podporu pri výchove, vzdelávaní a integrácii vašich detí, ktorá je založená na

  Profil poradcu

 • Katarína Hošeková

  Katarína Hošeková

  Ako laický poradca vám rada poskytnem praktické zručnosti a skúsenosti s domácim ošetrovaním pri zavedení tracheostómie, kŕmení do PEGu , stavu po operácií a iných náročných diagnózach…

  Profil poradcu

 • Iveta Jančoková

  Iveta Jančoková

  Od roku 2013 som mama predčasne narodeného syna Tomáška (27tt.). Som tu pre rodiny, ktorým sa ich deti narodili nečakane priskoro a cítia sa byť v tejto neľahkej situácii sami a stratení. Ponúkam vypočutie, pochopenie a pomoc pri…

  Profil poradcu

 • Tatiana Jánošková

  Tatiana Jánošková

  Podpora a svojpomocné poradenstvo rodičom dieťaťa so zdravotným znevýhodnením na základe vlastnej prežitej skúsenosti – mama nehovoriacej Alexandry so zriedkavou chorobou Glass syndróm, život v komunite rodín SPOSA Kysuce…

  Profil poradcu

 • Eliška Kapitáňová

  Eliška Kapitáňová

  Som mamou samoživiteľkou dvoch detí, dcéra 11rokov/nadanie kontra ADD/, syn 7rokov raritné genetické autoinflamačné multisystémové ochorenie FMF, v liečbe Centra pre raritné ochorenia v UNM Martin, autoimunitné ochorenie, zrakové znevýhodnenie. Rada pomôžem v ktorejkoľvek časti sveta, osobne v oblasti Martin, resp. regiónu Turiec.

  Profil poradcu

 • Viera Kondelová

  Viera Kondelová

  Máme dcéru s Downovým syndrómom a mojou životnou výzvou  je cesta k inkluzívnej spoločnosti, rada sa s Vami podelím o  skúsenosti, návody, rady pri komunikácii, vo vzdelávaní alebo výchove.

  Profil poradcu

 • Kristína Kroláková

  Kristína Kroláková

  Žijem s rodinou na Podpoľaní, v Detve. Som mamou troch synov. Najmladšie je dieťa s poruchou PAS. Vďaka nemu prišlo do nášho rodinného života aj veľa pozitívnych vecí, a preto viem byť nápomocná.

  Profil poradcu

 • Lucia Rosáková Kuzminová

  Lucia Rosáková Kuzminová

  Oblasťami, ktoré so mnou môžu rodičia riešiť, je podpora rodín detí s rôznorodým potenciálom, napríklad s PAS (poruchou autistického spektra), ADHD, poruchami učenia a pod.

  Profil poradcu

 • Tetiana Lapenko

  Tetiana Lapenko

  Som pôvodom z Ukrajiny a v roku 2018 som sa presťahovala na Slovensko do Žiliny, kde som si založila rodinu. Mám synčeka s PAS. Od roku 2015 som sa venovala poradenstvu pre osoby, ktoré boli nútené sa presťahovať z okupovaných oblastí Ukrajiny. V Platforme rodín pracujem na InkluLinke pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny.

  Profil poradcu

 • Jana Lowinski

  Jana Lowinski

  Špecializujem sa na oblasť včasnej prípravy na nezávislý spôsob života dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a jeho rodiny. Podieľam sa na tvorbe katalógu podporných opatrení pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vychádzajúc z poznania našich spoločných potrieb, rada si vypočujem aj tie vaše.

  Profil poradcu

 • Lubka Majtánová

  Lubka Majtánová

  „Vaše dieťa nepočuje.“ náš osobný príbeh začal touto vetou. Spolu s príbehmi viac ako 500 rodín, ktoré som stretla v podobných situáciách ma učí spoznávať rôzne cesty za počutím, porozumením a komunikáciou. Ponúkam vypočutie, podporu, informácie…

  Profil poradcu

 • Petra Mojtová

  Petra Mojtová

  Rada poskytnem všetky dostupné informácie v oblasti Angelmanovho syndrómu, zároveň prepojenie na rodiny, ktoré majú dieťa s týmto raritným genetickým ochorením.

  Profil poradcu

 • Alena Novotná

  Alena Novotná

  Spoznať diabetes, naučiť sa prijať to, čo nám bolo dané, lebo to, čo poznáme, toho sa nebojíme, lebo to, čo prijímame, s tým vieme fungovať a to je to, v čom chcem sprevádzať.

  Profil poradcu

 • Eva Pálková

  Eva Pálková

  Náš syn má zriedkavé ochorenie – Coffin-Siris syndróm, ktoré sa spája s poruchou reči, so stratou sluchu, s epilepsiou, autistickými rysmi, hypotóniou. Neraz bolo náročné pomenovať si priority a oblasti, ktorým je potrebné venovať sa tak, aby syn napredoval, a zároveň tak, aby sme to i my zvládli.

  Profil poradcu

 • Michaela Saleh

  Michaela Saleh

  Ako rodič dieťaťa s PAS považujem svoju osobnú skúsenosť za výhodu. Práve naša cesta ma doviedla k téme laického poradenstva. Absolvovať proces diagnostiky, obdobie zmierovania sa s diagnózou dieťaťa, ako aj hľadanie možností podpory…

  Profil poradcu

 • Jarmila Sestrienková

  Jarmila Sestrienková

  Ak hľadáte niekoho, komu by ste sa zdôverili so svojím strachom, pocitmi, ale aj radosťou z každého pokroku, ktoré Vaše predčasniatko zvláda, respektíve máte otázky k témam rizikovej gravidity či predčasného pôrodu, rada Vás na Vašej ceste budem sprevádzať.

  Profil poradcu

 • Katarína Slosarčíková

  Katarína Slosarčíková

  Moje meno je Katka Slosarčíková, som rodená Košičanka žijúca v Prešove. Založila som OZ, ktoré nám pomáha pokryť nákladné terapie a šíriť osvetu, ktorá je pre mňa dôležitou súčasťou sebarealizácie. Viac sa o nás a našom živote dozviete aj na našom instagrame. Rada sa podelím so skúsenosťami a všetkým, čím sme si prešli našou cestou od roku 2015 až dodnes.

  Profil poradcu

 • Drahoslava Sláviková

  Drahoslava Sláviková

  Som matkou úžasného syna, ktorého narodenie vnímam ako zmysel života. Môj syn sa narodil s diagnózou Downov syndróm. Od jeho narodenia hľadám možnosti, ktoré by jemu aj iným deťom pomohli prežiť plnohodnotný a hlavne šťastný život.

  Profil poradcu

 • Marek Smižanský

  Marek Smižanský

  V téme detskej onkológie a Williams-Beurenov syndróm sa cítim ako ryba vo vode, aj keď sa stále mám čo učiť, ale tieto témy sú mi najbližšie. Osobné skúsenosti mám v oblasti kompenzácií a v ostatných pozorne načúvam s veľkými ušami a učím sa každým dňom.

  Profil poradcu

 • Katka Solivajsová

  Katka Solivajsová

  Som mamička – väčšinou pozitívne naladená, vydatá za muža, s ktorým sa navzájom krásne dopĺňame. Obaja sme veľmi tvoriví ľudia, ktorí stále niečo nové vymýšľajú, ako si spestriť život. Môj muž je veľmi dôležitá súčasť môjho života. Mám s ním 2 úžasné deti, pričom jedno má autizmus a hyperkinetický syndróm, a druhé ADD, dyslexiu, dysfáziu ‒ preto sú mi tieto diagnózy najbližšie.

  Profil poradcu

 • Iveta Somrová

  Iveta Somrová

  Prijatím diagnóz v našej rodine sa mi veľmi zmenili priority. (Som iná bytosť.) Je to už viac ako 15-ročná cesta dennodenného prežívania radosti, starostí a všetkého, čo patrí do sveta zdravotne znevýhodnených. Vďaka skúsenostiam s dcérou viem zdieľať naše cesty hľadania.

  Profil poradcu

 • Zuzana Suchová

  Zuzana Suchová

  Venujem sa problematike vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Realizujem sa najmä v oblastiach: inkluzívne vzdelávanie, možnosti vzdelávania detí s intelektuálnym znevýhodnením, sémanticko-pragmatický syndróm.

  Profil poradcu

 • Inge Vagačová

  Inge Vagačová

  Som mamou piatich detí. Syn Jonáško má detský autizmus a mentálne znevýhodnenie. S ostatnými deťmi žijem ich každodenné starosti a radosti plné výziev.

  Profil poradcu

 • Zuzana Valette

  Zuzana Valette

  Rada podporím akúkoľvek rodinu, ktorá prijíma k sebe zdravotne znevýhodnené dieťa a prechádza si ťažkými chvíľami. Najbližšia mi je diagnóza spina bifida a hydrocefalus, nakoľko mám dcéru s rázštepom chrbtice. Moje skúsenosti sú obohatené…

  Profil poradcu

 • Eňa Vargová

  Eňa Vargová

  Ako matka syna s Downovým syndrómom mám 17 rokov skúseností ako začleniť dieťa s intelektovým znevýhodnením do bežnej základnej školy a tiež do každodennej reality života. Súčasne sa snažím medzi prvými otvoriť cestu inkluzívnemu vzdelávaniu…

  Profil poradcu

 • Monika Vasiľová

  Monika Vasiľová

  Ak ste sa ocitli v situácii, keď sa vaše dieťatko narodilo predčasne, alebo hľadáte spôsoby, ako pomôcť svojmu dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, či už v zorientovaní sa v oblasti rehabilitácií, terapií, kognitívneho a rečového rozvíjania v domácom prostredí, veľmi rada vám podám pomocnú ruku.

  Profil poradcu

 • Michaela Vlasáková

  Michaela Vlasáková

  Mama autistu, v domácnosti s jedným rodičom. Prostredníctvom osobnej skúsenosti ponúkam rozhovory na tému: Autizmus a jeho prijatie, Nápady na hru a učenie cez hru, Prehľad o terapiách a prístupoch na podporu rozvoja dieťaťa…

  Profil poradcu

 • Viera Vlčková

  Viera Vlčková

  Som vydatá mama piatich detí. Najmladšia Dorotka /18/ má Downov syndrom. Narodenie, prijatie a výchova Dorotky nám priniesli silnú skúsenosť o ktorú sa chcem deliť ako laický poradca. Som členkou OZ Up-Down Syndrom kde sa stretávame rodičia detí s DS…

  Profil poradcu

 • Gabriela Wascheková

  Gabriela Wascheková

  Mojím cieľom je vytvoriť podpornú sieť, komunitu pre rodičov detí s rôznorodými zdravotnými znevýhodneniami v lokalite Malacky a okolie. Ponúknuť im možnosť stretnúť sa, zorientovať sa v možnostiach, ktoré tu pre nich a ich deti sú, podporiť ich v hľadaní vhodných a im vyhovujúcich riešení.

  Profil poradcu

 • Natália Šultysová

  Natália Šultysová

  Volám sa Natália Šultysová, som trojnásobná mama a nášmu synovi Maxovi v 11 rokoch definitívne potvrdili diagnózu PAS. Zrazu som bez akejkoľvek prípravy či vedomostí kráčala po dobrodružnej ceste k pochopeniu vlastného dieťaťa, ktoré je iné.

  Profil poradcu

 • Eva Ščerbáková

  Eva Ščerbáková

  Som matkou 3 detí. Najmladší syn má Downov syndróm. Po jeho narodení, aby som ho dokázala lepšie pochopiť, vžiť sa do jeho pocitov, myslenia a vnímania, som sa rozhodla rozšíriť si štúdium o špeciálnu pedagogiku. Pôsobím v školstve a som súčasťou školského podporného tímu.

  Profil poradcu

 • Adriana Žilová

  Adriana Žilová

  Som mamou syna s Aspergerovým syndrómom, ADHD a Tourettovým syndrómom. Prešli sme dlhú cestu rôznych diagnostík, vyšetrení, cvičení a terapií. Dokonca sme skúšali nájsť aj „zázračný liek“, kým sme sa naučili žiť s diagnózami a s inakosťou.

  Profil poradcu

V prípade otázok alebo nejasností v oblasti žiadostí a odvolaní nám píšte na inklulinka@platformarodin.sk alebo priamo cez formulár poradne.