Adriana Žilová

Adriana Žilová

Domovská organizácia:

OZ Rodinné centrum Svet rodiny

Zvolen

aktuálne nemá voľné kapacity ako laický poradca

Som mamou syna s Aspergerovým syndrómom, ADHD a Tourettovým syndrómom. Prešli sme dlhú cestu rôznych diagnostík, vyšetrení, cvičení a terapií. Dokonca sme skúšali nájsť aj „zázračný liek“, kým sme sa naučili žiť s diagnózami a s inakosťou.

Na začiatku našej cesty mi najviac pomohla rodičovská skupina, kde som našla prijatie a porozumenie. Preto som sa aj ja rozhodla sprevádzať rodičov detí s podobným osudom a ponúknuť im svoje skúsenosti a podporu formou:

  • pravidelného stretávania sa v podpornej rodičovskej skupine,
  • pomoci pri prijatí diagnózy, hľadania možností ako podporiť rozvoj, vzdelávanie a výchovu dieťaťa s PAS, ADHD,
  • orientácie v podporných službách, terapiách a diagnostikách v rámci regiónu.