Eňa Vargová

Eňa Vargová

Bratislava okolie a Senec

aktuálne nemá voľné kapacity ako laický poradca

Ako matka syna s Downovým syndrómom mám 17 rokov skúseností ako začleniť dieťa s intelektovým znevýhodnením do bežnej základnej školy a tiež do každodennej reality života.

Súčasne sa snažím medzi prvými otvoriť cestu inkluzívnemu vzdelávaniu nášmu synovi na Strednej odbornej škole v blízkosti nášho bydliska. A následne túto možnosť pomáham otvárať všetkým mladým teenegerom majúcim ambíciu začleniť sa v budúcnosti do pracovného pomeru.

Ponúkam pochopenie, skúsenosti a poradenstvo ako sprievodca Vás a Vašich  detí v bežnom školskom systéme.

Ponúkam partnerský vzťah k spájaniu a vnímaniu prijatia. Vnímajúca Vaše rodinné potreby a nastavenia. Nesúca životné krédo: “Ak máš sen, na faktoch nezáleží”.