Katarína Slosarčíková

Katarína Slosarčíková

Domovská organizácia:

Malý princ

Prešov

Sme v tom spolu - každý inak, ale to je to, v čom sme rovnakí.

Autizmus mení život – zmení priority, ovplyvní vzťahy a naučí tešiť sa z maličkostí. Tak to bolo aj v našom prípade, kedy sa nám stalo učiteľom naše mladšie dieťa, syn Teo. Narodil sa ako zdravé usmiate dieťa, ktoré sa od jeho rovesníkov nelíšilo. Jeho reč však neprichádzala, reakcia na meno absentovala a v komunikácií zaostával čoraz viac. Detský autizmus F84.0 nám definitívne potvrdili v troch rokoch. Odvtedy som absolvovala rôzne worshopy, komunikačné školenia a akreditované vzdelávania. Veľa ma naučili a posunuli vpred Teove terapeutky a tiež aj sám život s ním.

Moje meno je Katka Slosarčíková, som rodená Košičanka žijúca v Prešove. Založila som OZ, ktoré nám pomáha pokryť nákladné terapie a šíriť osvetu, ktorá je pre mňa dôležitou súčasťou sebarealizácie. Viac sa o nás a našom živote dozviete aj na našom instagrame. Rada sa podelím so skúsenosťami a všetkým, čím sme si prešli našou cestou od roku 2015 až dodnes.

Rada poskytnem informácie rodičom:

  • detí s oneskoreným vývinom reči,
  • detí s narušenou formou komunikácie (NKS),
  • detí s poruchou autistického spektra (PAS).