Natália Šultysová

Natália Šultysová

Bratislava

aktuálne nemá voľné kapacity ako laický poradca

Sprevádzam rodiny s deťmi s Aspergerovým syndrómom:

  • pri zorientovaní sa v diagnostike (kam, kedy, prečo),
  • poskytnem vám informácie o podporných skupinách, kontakty na odborníkov a psychologickú pomoc,
  • zdieľam moje skúsenosti v orientácii v školskom systéme – ako nastaviť čo najoptimálnejšie prostredie pre dieťa, aby v škole napredovalo a malo podporu,
  • aktívne vám pomáham v nastavení rodinného systému po diagnostike – ako čo najlepšie porozumieť svojmu dieťaťu,
  • počúvam vaše obavy a robím podporu pre rodičov – ako prekonať počiatočný šok, ako pomenovať svoje obavy, ako riešiť krízové situácie s dieťaťom,
  • som certifikovaná aromaterapeutka a mám výborné výsledky s používaním aromaterapie u detí s poruchami autistického spektra a poskytujem rodičom týchto detí poradenstvo pro bono.

Niečo o mne:

Volám sa Natália Šultysová, som trojnásobná mama a nášmu synovi Maxovi v 11 rokoch definitívne potvrdili diagnózu PAS. Zrazu som bez akejkoľvek prípravy či vedomostí kráčala po dobrodružnej ceste k pochopeniu vlastného dieťaťa, ktoré je iné. Na tej tŕnistej ceste nepochopenia väčšinovej spoločnosti, pretože to "iné" nejde strčiť do štandardnej škatuľky, som sa veľakrát ocitla sama. Zistila som, že byť rodičom dieťaťa s touto diagnózou je v našej spoločnosti náročné. Veľakrát sa nám rodičom a našim deťom nedostáva pochopenia, podpory či len slovnej útechy od najbližšieho okolia. Možno toto bol hlavný dôvod, prečo som cítila potrebu byť súčasťou Platformy rodín. Aby ste v podobnej situácii už nikdy neostali sami.