Petra Hnátová Gúčiková

Petra Hnátová Gúčiková

Bratislava

Som mama, ktorej život sa spojil s autizmom.

Keď som zistila, že môj syn je dieťa s autizmom, moje vedomosti a skúsenosti s touto inakosťou boli veľmi malé. Dnes, po viac ako desiatich rokoch, vám ponúkam pomoc a podporu pri výchove, vzdelávaní a integrácii vašich detí, ktorá je založená na:

  • mojej osobnej skúsenosti,
  • mojom vzdelaní,
  • niekoľkoročnej praxi asistenta pedagóga žiaka so zdravotným znevýhodnením autizmus, v prostredí bežnej základnej školy.