Tatiana Bednáriková

Tatiana Bednáriková

Domovská organizácia:

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Bratislava

Mám neplnoletú dcéru s viacnásobným znevýhodnením a so svojou rodinou žijem v Bratislave – Rači.

K laickému poradenstvu som sa dostala prirodzene, pretože ma zaujímali životy iných rodičov s deťmi so zdravotným znevýhodnením a rada som sa nimi inšpirovala. Ľudia o mne hovoria, že mám dar počúvať.

Mojou silnou stránkou je dobrý prehľad o kompenzačných / špeciálnych pomôckach a možnostiach, ako ich získať. Keď sa na mňa iní rodičia obrátia s prosbou o radu pri výbere pomôcky, vždy ma zaujímajú aj širšie súvislosti a podmienky, za akých má dieťa pomôcku neskôr v bežnom živote využívať.

Keďže mám dlhoročnú prax s kŕmením dcérky cez nazogastrickú sondu, rada budem s rodičmi zdieľať skúsenosti v tejto téme.