Pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny z Ukrajiny

Vítame Vás na podstránke Platformy rodín, ktorá sumarizuje možnosti podpory pre ľudí z Ukrajiny, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie (ďalej len ZZ) a ich rodiny.

Welcome to a webpage summarising possible support for Ukrainian refugees with disabilities and their families.

Вітаємо Вас на підсторінці Платформи сімей, де узагальнено можливості підтримки людей з обмеженими можливостями та їхніх сімей з України. – перекласти трьома мовами

POĎAKOVANIE PARTNEROM

Vznik podstránky bol možný vďaka finančnej podpore Nadácie na podporu sociálnych zmien Socia a za finančný príspevok na technické vybavenie ďakujeme Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Ďakujeme za podporu.

Dobrovoľnícky sa na preklade podstránky podieľali, pre Ukrajinský jazyk Lyudmila Uglyay a pre Anglický jazyk Martina Čapová. Obom našim dobrovoľníčkam veľmi ďakujeme za ich výbornú a rýchlu komunikáciu, nasadenie a v konečnom dôsledku veľmi potrebnú a dobrú prácu.