Sluchové znevýhodnenie / Impaired hearing


Asociacia nepočujúcich Slovenka

Asociácia nepočujúcich Slovenka poskytuje pomoc pri tlmočení do posunkového jazyka a informačnú podporu v posunkovom jazyku.

Vyjadruje solidaritu a podporu ukrajinským nepočujúcim. Pomoc zo strany ANeS spočíva vo viacerých oblastiach, ktoré sú zhrnuté a zosumarizované na podstránke: https://aneps.sk/aneps-pomaha-ukrajine-nepocujucim/

Súvisiace odkazy:

Slovenský zväz posunkujúcich ponúka

V rámci Slovenského zväzu posunkujúcich sa v súvislosti s udalosťami na Ukrajine vytvoril Krízový tím SZP – Ukrajina. To znamená, že ak niekto z Ukrajinských obyvateľov prechádzajúcich hranicami alebo nachádzajúcich sa na hranicu so SR potrebuje pomoc, obrátiť sa môžu na Slovenský zväz posunkujúcich, whatsap: +421944562234 alebo email: deaf.vybor@gmail.com, kde zároveň poskytnú on-line pomoc cez video hovor.

Následne sa v tíme vyrieši celé logistické zabezpečenie a následná pomoc, ktorú budú potrebovať.

Súvisiace odkazy:

Rehole menších bratov – Františkánov

Silvester Poliak, brat rádu Františkánov ponúka podporu v posunkovom jazyku.

Súvisiace odkazy:


Slovak Association of the Deaf offers help with translating to sign language and information in sign language. Slovak Association of the Deaf offers online help via videocall.