Zrakové znevýhodnenie / Blind and Partially Sighted


Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyjadruje solidaritu Ukrajine, vyslovuje podporu Ukrajinskej asociácii nevidiacich (The Ukrainian Association of the Blind) a podáva pomocnú ruku jej členom so zrakovým znevýhodnením, ktorí sa nachádzajú na území SR.

Únia mobilizuje svoje ľudské a materiálne kapacity, aby boli schopní koordinovane a dlhodobo pomáhať. V súčasnosti poskytuje ľuďom prichádzajúcim na Slovensko viaceré formy pomoci, ktoré sú zosumarizované na podstránke aj v ukrajinskom jazyku:

Допоможіть Україні – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (unss.sk)

po anglicky https://unss.sk/help-to-ukraine/

po slovensky https://unss.sk/pomoc-ukrajine/


Slovak Blind and Partially Sighted Union: we are mobilizing our human and material resources. We are ready to help over a longer period. Right now, we can offer:  

  • Housing in Košice for 12 – 14 people, which is accessible for people with disabilities. More info here: unss.kosice@unss.sk 
  • Storage space in Prešov, suitable for storing material help, available for other helping organizations without enough storage space. More info here: unss.kosice@unss.sk 
  • If needed, our volunteers are ready to help Ukrainian refugees with impaired vision and their relatives. Help will be in a form of basic and specialized social counseling, social rehabilitation, as well as guide, reading services and short-term loan of aids for the visually impaired. This service is offered in all areas of Slovakia, please contact us here: https://unss.sk/kontakty-unss/#krajske

More information in Ukrainian here: https://unss.sk/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d1%96%d1%82%d1%8c-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%96/ 

In English: https://unss.sk/help-to-ukraine/ 

In Slovak: https://unss.sk/pomoc-ukrajine/