Na vaše otázky z oblasti zdravotníctva a sociálnej oblasti odpovedá JUDr. Katarína Fedorová

Pred odoslaním Vašej otázky si pozorne prečítajte ako budeme spracúvať vaše osobné údaje a na adresu info@platformarodin.sk nám zašlite vyplnený „Výslovný súhlas so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov„.

E-mail:
Vyberte oblasť:*
Otázka:
Súhlasím so zasielaním informačných e-mailov o činnosti Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením