Späť na zoznam

Zdroje dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a jeho rodiny.

Pokračujeme s našim cyklom webinárov Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, tentokrát na tému zdrojov dieťaťa so zdravoným znevýhodnením a jeho rodiny s Mgr. Renátou Matejovou. – Moderuje Jana Lowinski – október 2022 .

Tento projekt Platformy rodín podporila Nadácia Volkswagen Slovakia.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam