Bývanie

Krátkodobé núdzové bývanie

Štát poskytuje 10 dňové núdzové ubytovanie (veľkokapacitné miesta, športové haly, ubytovne – službu zabezpečuje príslušný okresný úrad v mieste pobytu)

Súvisiace odkazy:

Dočasné alebo dlhodobejšie ubytovanie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zriadilo web na pomoc s ubytovaním pre  ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny 

Na stránke občianskej iniciatívy

Cez formulár Ukrajina – Slovensko SOS

Ďalšie možností sú aj :

Rebbid heslo Peace for Ukraine – dočasne bezplatné ubytovanie:

Airbnb

Myslite však na to, že ide o ubytovanie u súkromných osôb, preto si vopred overte, ku komu idete a aké sú podmienky ubytovania.