Finančná pomoc

Základné informácie

Finančnú pomoc ľuďom, ktorí opustili územie Ukrajiny ponúkajú medzinárodné organizácie UNHSR, UNICEF a IFRC. Ide o obmedzenú podporu pri uspokojovaní základných životných podmienok pri ich pobyte na Slovensku.  Je nezlučiteľná s dávkou v hmotnej núdzi. 

Súvisiace odkazy:

Podmienky a postup pre získanie finančnej podpory

Registrácia na UNHCR

UNICEF a IOM tiež poskytujú opatrovateľské dávky a podpora opatrovateľom ukrajinských dospelých a detí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí žijú na Slovensku.

UNICEF

IOM

Zdravotne znevýhodnené osoby

Pokiaľ je členom domácnosti osoba (dieťa alebo dospelý) s ťažkým zdravotným znevýhodnením, ktorý potrebuje pomoc inej osoby, UNICEF alebo IOM ju môžu podporiť poskytnutím príspevku na opatrovanie. V prípade kladného posúdenia je výška finančnej podpory pre opatrovateľa stanovená na 508 EUR / mesačne.

Súvisiace odkazy:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Deti, ktoré navštevujú materskú, alebo základnú školu a sú z domácností, ktorej štát poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, majú nárok na dotáciu na stravu a na školské potreby (žiadosť podáva zriaďovateľ školy). Na poskytnutie dotácie na stravu je potrebné sa informovať pri zápise dieťaťa do materskej školy alebo základnej školy, pričom zriaďovateľ školy príp. úrad usmerní rodiča k ďalšiemu postupu. 

Súvisiace odkazy:

Podrobné informácie aj formulár žiadosti nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Kontakty a úradné hodiny úradov práce, sociálnych veci a rodiny:

Pomoc druhému DMO

Nadácia Pomoc druhému bola založená v roku 2005 s cieľom pomáhať deťom a mladým dospelým so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám začleniť sa do spoločnosti a žiť plnohodnotný život.

Súvisiace odkazy: