Materiálna pomoc

Mapa materiálnej pomoci na Slovensku

Mapa materiálnej pomoci Bratislava

MAFU

Občianska iniciatíva

Centrum sociálnej služby KA, o.z.

Sme registrovaným neverejným poskytovateľom sociálnych služieb základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, opatrovateľskej služby, sprostredkovania osobnej asistencie, zariadenia núdzového bývania a denného stacionára. Sme pripravení pomôcť každému človeku v sociálnej alebo hmotnej núdzi. Snažíme sa vykonávať svoju prácu profesionálne a kvalitne.

Súvisiace odkazy:

Bratislavská arcidiecézna charita

Na Slovensku pribúda každým dňom viac a viac ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny. Nevieme pomôcť ich blízkym na bojisku, ich bolesti a strachu, ale vieme im poskytnúť zázemie, zabezpečiť ich základné ľudské potreby a ukázať, že ich v tom nenecháme samých. Ak ste ubytovali takýchto ľudí, alebo ich registrujete vo svojom okolí, prepojte ich s nami. Veľmi radi im pomôžeme s našimi taškami pomoci alebo inou potrebnou formou. 

Prevádzkové hodiny linky: pracovné dni od 9:00 – 15:00 hod.

Kontakt:

Bratislava: 0901 720 099

Skalica: 0910 852 249

Súvisiace odkazy: