Intelektuálne znevýhodnenie

Spoločnosť downového syndrómu Slovensko

Akútna pomoc – pomoc s ubytovaním rodinám s dieťaťom / členom s DS v rodinách na Slovensku. Ide o ubytovanie v súkromí v rámci možností našich členov našej SDS.
Potenciálna pomoc v priebehu roka – možnosť zúčastniť sa našich aktivít
Dlhodobá pomoc – poskytnúť kontakty na lekárov, ambulanciu pre DS, kontakty na našich členov bývajúcich v blízkosti azylového ubytovania danej rodiny s dieťaťom s DS
Dlhodobá pomoc – poskytovať požadované informácie v akejkoľvek oblasti života rodiny s dieťaťom s DS na Slovensku – ak vieme, odpovieme alebo nasmerujeme, pomôžeme zistiť

e-mail: ds@downovsyndrom.sk

Downov syndróm, o.z.

OZ tvorí tím ľudí, ktorí majú snahu vytvoriť silnú komunitu okolo rodín s Downovým syndrómom. Po útoku Ruska na Ukrajinu sa zdvihla migračná vlna. Stovky ukrajinských rodín väčšinou mamy s deťmi prichádzajú aj na Slovensko. Vojna sa nevyhýba ani ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

Preto je aj naše občianske združenie pripravené pomáhať rodinám a ľuďom s Downovým syndrómom z Ukrajiny.

Súvisiace odkazy:

Klinika duševného zdravia Calma

Klinika duševného zdravia Calma ponúka modernú starostlivosť o duševné zdravie dospelým i deťom s podozrením na niektorú z vývinových porúch (PAS, ADHD, poruchy učenia). Calma poskytne zdarma psychiatrickú podporu pre deti a dospelých, pre utečencov so zdravotným znevýhodnením umiestnených v Bratislavskom kraji. Kontaktná osoba – špecialistka: MUDr. Veronika Marcinčáková

Súvisiace odkazy:

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

V súvislosti s dopadom súčasnej situácie a informácií, ktoré k nám prichádzajú z Ukrajiny na psychické prežívanie detí, rodičov ako aj učiteľov, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zriadil telefonickú podporu pre rodičov a pedagógov. Prostredníctvom nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie. Odborníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v týchto dňoch poskytujú podporu pri krízovej intervencii a radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť deťom.

Súvisiace odkazy: