Sluchové znevýhodnenie

Asociácia nepočujúcich Slovenska

Asociácia nepočujúcich Slovenska poskytuje pomoc pri tlmočení do posunkového jazyka a informačnú podporu v posunkovom jazyku.

Vyjadruje solidaritu a podporu ukrajinským nepočujúcim. Pomoc zo strany ANepS spočíva vo viacerých oblastiach, ktoré sú zhrnuté a zosumarizované na podstránke:

Slovenský zväz posunkujúcich

V rámci Slovenského zväzu posunkujúcich sa v súvislosti s udalosťami na Ukrajine vytvoril Krízový tím SZP – Ukrajina. To znamená, že ak niekto z Ukrajinských obyvateľov prechádzajúcich hranicami alebo nachádzajúcich sa na hranici so SR potrebuje pomoc, obrátiť sa môžu na Slovenský zväz posunkujúcich, whatsap: +421944562234 alebo email: deaf.vybor@gmail.com, kde im zároveň poskytnú on-line pomoc cez video hovor.

Následne sa v tíme vyrieši celé logistické zabezpečenie a následná pomoc, ktorú budú potrebovať.

Súvisiace odkazy:

Rehole menších bratov – Františkánov

Silvester Poliak, brat rádu Františkánov ponúka podporu v posunkovom jazyku.

Súvisiace odkazy: