Viacnásobné znevýhodnenie

AXIS International Rehabilitation Center

Tím AXIS International Rehabiltation Center si stanovil pred sebou cieľ, urobiť pre pacienta a jeho rodinu maximum. Naša práca však ani zďaleka nekončí pri rehabilitácii. Okrem rozvoja pohybových, rečových a kognitívnych schopností pacienta je pre nás veľmi dôležité podporovať socializáciu, motivovať, dodávať sebavedomie a novú energiu do života.

V súvislosti so situáciou na Ukrajine a príchodom jej obyvateľov na Slovensko, príjme rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, ktoré utekajú pred vojnou.

Koordinátor: Roman Bas 

e-mail: bas@axis-medical.eu

telefón: +421 949 829 23

Súvisiace odkazy: 

Súkromné medicínske centrum v Piešťanoch

SMC príjme rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, ktoré utekajú pred vojnou. Poskytne pomoc pri čistení a zavedení špeciálnych pomôcok. (trachea, peg, cievka, sonda) Ponúka peer to peer poradenstvo iných ubytovaných matiek detí so zdravotným znevýhodnením.

Kontakt: info@platformarodin.sk

telefón: +421 918 787 630

Plamienok, n.o.

Plamienok je nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Bezplatne poskytuje vážne, nevyliečiteľne chorým a deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Vážne chorým deťom, ktoré prišli na Slovensko v dôsledku udalostí týchto dní, ponúka Plamienok domáce návštevy lekára, zdravotnej sestry a sociálneho pracovníka v mieste pobytu týchto detí v Bratislave. Rodičia, ktorí deti sprevádzajú, môžu využiť konzultácie s odborníkmi.

Kontakt: Jarmila Kováčiková 

e-mail: kovacikova@plamienok.sk

telefón: +421 907 377 808.

Súvisiace odkazy: