Zdravotná starostlivosť

Ministerstvo zdravotníctva:

Všeobecná zdravotná poisťovňa. Žiadatelia o azyl a dočasné útočisko sa automatický stávajú poistencami VŠZP

Ambulantná pomoc:

Linka zdravia pre Ukrajinu: Rýchla zdravotná konzultácia v ukrajinskom jazyku je dostupná zadarmo, denne od 7:00 do 19:00 h. telefonicky alebo cez online-chat na čísle +421 2 21025075, web

Viac o zdravotnej pomoci tu