Догляд за дітьми до 7 років

АЛЬТЕРНАТИВА – Центр незалежного життя, н.о.

(Лученець, Банськобистрицький край)

Підтримка сім’ї вчасно й та там, де вона цього потребує у будь-який час з моменту народження дитини з різними вадами. Відвідування родини в її буденному середовищі і при цьому, за домовленістю, родина може відвідати й нас. Ми підтримуємо розвиток дитини найкращим можливим способом, враховуючи її здібності та навички.

Контактна особа: Еріка Подгорцова

E-mail: vcasnaintervencia@cvilucenec.sk

Адреса – вулиця, місто, область: Ul. Jókaiho 101/1, Lučenec, Slovakia

Телефон: +421 948 250 834

Посилання за дотичною темою:

АФІНА г. о.

(Гнуштя, Банськобистрицьий край)

Комплексна стимуляція розвитку дитини, визначення рівня розвитку дитини, надання інформації про розвиток та потреби дитини залежно від віку, типу та групи інвалідності, стимуляція розвитку у сфері моторики, сприйняття, спілкування, адаптивної поведінки та гри; проектування альтернативних комунікаційних стратегій; адаптація до середовища; рекомендація та дизайн обладнання та іграшок з урахуванням індивідуальних потреб дитини; зміцнення сильних сторін дітей і повага до їх меж; підтримка взаємодії батьки-дитина; залучення дітей до повсякденного життя родини.

Контактна особа: Магістр  Катаріна Кленовічова

E-mail: klenovicova.vihnusta@gmail.com

Адреса – вулиця, місто, область: Klokočova 741, 98101 Hnúšťa, Banskobystrický kraj, Slovakia

Телефон/ Phone: +421 915 950 591

Посилання за дотичною темою:

ЦЕНТР РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ В БРАТИСЛАВІ

(Братислава, Братиславский край)

Консультації та поради відповідно до потреб сім’ї зі спеціальним педагогом, медичним педагогом, психологом, фізіотерапевтом за місцем поточного перебування сім’ї в межах Братислави та Трнавського регіону або в нашому центрі в спеціально пристосованих приміщеннях для дітей з обмеженими можливостями (ігрові кімнати, кімната для рухливих занять, сенсорна кімната, тощо)

Контактна особа: Магістр Рената Матейова

E-mail: matejova@cvibratislava.sk

Адреса – вулиця, місто, область: Hálkova 2953/11, 831 03 Bratislava, Slovakia

Телефон/ Phone: +421 944 012 234

Посилання за дотичною темою:

ЦЕНТР РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ В БАНСЬКІЙ БИСТРИЦІ, н.о.

(Банська Бистриця, Банськобистрицкий край)

Консультації та поради відповідно до потреб сімей з дітьми до 7 років – зі спеціальним педагогом, медичним педагогом, психологом, у поточному місці перебування сім’ї в Банській Бистриці та околицях (Зволен, Крупина, Жяр-над-Гроном, Банська Штявниця та Жарновица , або в центрі в межах можливостей зайнятості Центру).

Контактна особа: Магістр Єва Мренікова

E-mail: cvimrenicova@gmail.com

Адреса – вулиця, місто, штат: P.O. Hviezdoslava 121/11, 96237 Kováčová

Телефон/ Phone: +421 915 951 215

Посилання за дотичною темою:

ЦЕНТР РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ В КОШИЦЯХ, н.о.

(Кошиці, Кошицький край)

Трансдисциплінарна команда (соціальний працівник, психолог, ерготерапевт, педіатр, фізіотерапевт) надає послуги дітям із затримкою розвитку або дітям з вадами розвитку. Під раннім дитинством розуміється вік дитини до 7 років. Усі послуги орієнтовані на сім’ю, надаються переважно в природному середовищі дитини та сім’ї – домашньому та інших соціальному середовищах.

Контактна особа: Магістр Сімона Шімкова

E-mail: simona.sima.simkova@gmail.com

Адреса – вулиця, місто, область: Jarná 1163/3 Košice 040 01 Slovakia

Телефон/Phone: +421 905 107 881

Посилання за дотичою темою:

ЦЕНТР РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ В ПРЯШЕВІ

(Пряшів, Пряшівський край)

 Види надання послуг:

 Соціальна служба раннього втручання включає:

 – Соціальне консультування – це професійна діяльність, спрямована на допомогу особі у несприятливій соціальній ситуації.

– Стимулювання комплексного розвитку дитини з обмеженими можливостями здійснюється на основі біопсихосоціальної моделі підтримки та допомоги дитині та її родині.

– Соціальна реабілітація – це професійна діяльність, спрямована на підтримку самостійності, незалежності, самодостатності особи шляхом розвитку та тренування навичок або активізації здібностей і зміцнення навичок самообслуговування, догляду за домашнім середовищем та основної соціальної діяльності з максимальним використанням природних ресурсів у сім’ї та соціумі.

– Профілактична діяльність – це професійна діяльність, спрямована на запобігання ризикованій поведінці особи, сім’ї чи громади та запобігання ризикованим ситуаціям та їх подолання або вирішення.

Контактна особа: Полакова Зузана

E-mail: polakova@cvipresov.sk

Адреса – вулиця, місто, область: Vodárenská 3, Prešov

Телефон: +421 948 534 277

Посилання за дотичною темою:

ЦЕНТР РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ В ТРЕНЧІНІ

(Тренчин, Тренчинський край)

Ми надаємо підтримку сім’ям з дітьми з особливими потребами, інструменти для розвитку дрібної та грубої моторики, відпочинок у сенсорній кімнаті, нетворкінг для інших фахівців.

Контактна особа: Д.пед.н., Габріела Заткова

E-mail: trencin@cvitrencin.sk

Адреса – вулиця, місто, штат: Soblahov 646, Soblahov 913 38, Slovakia

Телефон/Phone: +421 908 300 280

Посилання за дотичною темою:

ЦЕНТР РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ В ТРНАВІ

(Трнава, Трнавський край)

Ми прагнемо підтримувати сім’ї та знаходити в них власні ресурси. Соціальне консультування та підтримка в адміністративній діяльності. Комплексна стимуляція розвитку дитини, коли ми її розглядаємо комплексно і підтримуємо стимуляцію розвитку дитини в природному середовищі.

Контактна особа: Терезія Дрдулова

E-mail: drdulova@cvitrnava.sk, info@cvitrnava.sk

Адреса – вулиця, місто, область: Trhová 189/3, 917 01 TRNAVA, SLOVAKIA

Телефон/Phone: +421 915 874 175

Посилання за дотичною темою:

MISERICORDIA n.o. – Центр раннього втручання MISERICORDIA

(Брезно, Банськобистрицький край)

Послуга раннього втручання – це безкоштовна соціальна послуга (відповідно до Закону № 448/2008 Зб.), яка надається дитині від народження до семи років, якщо її розвиток є ризиковим або із загрозою для здоров’я дитини та її сім’ї. Ми надаємо соціальні послуги безпосередньо в сім’ї або амбулаторно в приміщенні організації. Ми пристосовуємось до природного середовища сім’ї. При наданні соціальних послуг ми опосередковуємо заходи підтримки сім’ї, дії спрямовані для підтрмки та розвитку моторики, мовлення, спілкування та консультування щодо виховання. Ми надаємо базові та спеціалізовані соціальні консультації для батьків та спеціалістів. Пропонуємо лекції, навчання для батьків та професійної громадськості. Реабілітація. Створення альтернативного середовища для громадської та соціальної реабілітації для одіденців з України.

Контактна особа: Д.юр.н., Тетяна Штулрайтерова

E-mail:  tatiana.stulrajterova@gmail.com, misericordia@misericordia.sk

Адреса – вулиця, місто, область: Strakovo 733/6,97652 Čierny Balog,

Амбулаторна форма послуг надається за адресою: Nálepkova 1190/7, Brezno

Телефон: +421 905 255 735, +421 910 777 194

Посилання за дотичною темою: