Späť na zoznam

Budovanie inkluzívnych komunít pre všetkých -Platforma rodín súčasťou Medzinárodného týždňa nepočujúcich.

Na pozvanie Asociácie nepočujúcich Slovenska ANEPS sme sa na konci septembra zúčastnili Medzinárodného týždňa nepočujúcich, ktorý sa niesol v duchu hesla: „budovanie inkluzívnych komunít pre všetkých“. Od roku 2009 je pravidelne vyhlasovaný Svetovou federáciou nepočujúcich /WFD/ a je určený ľuďom s postihnutím sluchu a ich rodinám, priateľom, bežnej verejnosti so záujmom o život a aktivity nepočujúcich a organizáciám a občianskym združeniam, ktoré sluchovo znevýhodneným pomáhajú. Platforma rodín sa zapojila v rámci Medzinárodného dňa posunkových jazykov do prednáškového cyklu na tému Laické poradenstvo a svoje aktivity a služby sme predstavili aj pre RTVS a Klub nepočujúcich v priloženom príspevku od 15:20 min.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15249#0

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam