Kompenzácie ŤZP

  • Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len ŤZP) poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu.
  • Nie je daná spodná hranica veku, kedy môže byť dieťa posúdené ako osoba s ŤZP. Obmedzenie vekom je len pri príspevku na opatrovanie, o ktoré je možné požiadať až od 6. roku dieťaťa.
  • Na kompenzačné príspevky nevzniká nárok automaticky.
    Vždy sa individuálne posudzujú konkrétne zdravotný stav, sociálne dôsledky ŤZP a tiež aj majetkové pomery. Sociálne dôsledky ŤZP sa posudzujú ako znevýhodnenie v porovnaní s osobou bez postihnutia rovnakého veku a za rovnakých podmienok, ktoré nie je osoba s TŽP schopná prekonať sama. Napr. ak 6-ročné dieťa nedokáže rozprávať, je znevýhodnené v porovnaní s dieťaťom bez postihnutia.
  • Ak je dieťa so zdravotným znevýhodnením umiestnené  v centre pre deti a rodiny(detské domovy), na základe zákona č. 376/2022 Z. z. a novely  zákona o kompenzáciách č. 447/2008 Z. z. môže centrum požiadať v mene dieťaťa so zdravotným znevýhodnením  o vyhotovenie parkovacieho preukazu a o priznanie príspevku na osobnú asistenciu ale napr. aj o poskytnutie peňažného príspevku na kúpu pomôcky.

Ak k uvedeným informáciám máte nejaké otázky, napíšte nám na inklulinka@platformarodin.sk.