Regionálne centrá

Štyri regionálne centrá Platformy rodín sú k dispozícii v mestách Bratislava, Žilina, Zvolen, Košice. Aktivity regionálnych centier sú realizované peer poradcami Platformy rodín z príslušného regiónu.

Regionálne centrá realizujú:

1. individuálnu podporu a poradenstvo pre rodiny deti so zdravotným znevýhodnením

2. podporné rodičovské skupiny pre zdieľanie a podporu rodičov detí s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením

3. komunitné inkluzívne podujatia pre všetky rodiny i odborníkov

4. voľnočasové inkluzívne podujatia pre všetky deti a rodiny

5. presadzovanie práv detí so zdravotným znevýhodnením na regionálnej úrovni

KONTAKTY:

RC Platforma rodín BRATISLAVA

Hálova 993/16, 851 01 Bratislava-Petržalka

+421 911 461 919

bratislava@platformarodin.sk

RC Platforma rodín ŽILINA, MARTIN

Kálov 3, 010 01 Žilina

+421 911 461 615

zilina@platformarodin.sk

RC Platforma rodín ZVOLEN, BANSKÁ BYSTRICA

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen

+421 948 202 489

zvolen@platformarodin.sk

RC Platforma rodín KOŠICE

Cimborkova 130/26, 040 01 Košice – Sever

+421 911 587 733

kosice@platformarodin.sk

Regionálne centrá Platformy rodín realizujú aktivity vďaka podpore UHNCR a Nadácie J&T. Ďakujeme.