Na čo mám nárok

Vítame Vás na informačnom portáli pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením a pre odborníkov s nimi spolupracujúcich. Je to jediný portál na Slovensku, kde na jednom mieste nájdete všetky informácie o právach, ktoré deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny majú. V ponuke tém nájdete podrobné informácie s prepojeniami na konkrétne znenia zákonov a na vzory žiadostí a odvolaní, ktoré môžete potrebovať.

Spracovala: Ing. Ľudmila Belinová,
Aktualizované: 30.11.2021