Na čo mám nárok

Vítame Vás na informačnom portáli pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením a pre odborníkov s nimi spolupracujúcich. Je to jediný portál na Slovensku, kde na jednom mieste nájdete všetky informácie o právach, ktoré deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny majú. V ponuke tém nájdete podrobné informácie s prepojeniami na konkrétne znenia zákonov a na vzory žiadostí a odvolaní, ktoré môžete potrebovať.

Spracovala: Ľudmila Belinová a Marek Smižanský
Aktualizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie dňa 30.11.2022