Platforma rodín a jej tím

Platforma rodín je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Našou víziou je, aby všetky rodiny detí so zdravotným znevýhodnením boli rešpektované a žili plnohodnotný život. Podporujeme rodiny detí s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením, tlmočíme ich potreby a presadzujeme ich práva.

Veríme, že spájanie je cesta a spoločný život cieľ!

Veríme, že spájanie je cesta a spoločný život cieľ!

Spájame skúsenosti rodičov, partnerov, odborníkov, mimovládnych organizácií a vlastnú misiu. Budujeme silnú organizáciu, ktorá spája rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, mimovládne organizácie a štát pre konečný cieľ, a tým je splynutie väčšinovej populácie s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a ich rodinami. Ročne sa na nás obráti približne 500 rodičov s podnetmi väčšinou o tom, čo im a ich deťom so zdravotným znevýhodnením chýba alebo nefunguje. Na tlmočenie týchto potrieb realizujeme ročne viac ako 150 aktivít. Za podporu, ktorú poskytujeme rodinám, sme získali ocenenia Sociálny čin roka 2019 a Purpurové srdce 2020.

Prečo rodiny podporujeme?

Prečo rodiny podporujeme?

Na Slovensku žije 5,2 % detí so zdravotným znevýhodnením. Život ich rodín je u nás plný znevýhodnení. Nedostáva sa im primeraná podpora po zistení diagnózy, vývin detí nie je dostatočne podporovaný, šance detí dostať sa do škôl sú nízke, opatrovateľská a odľahčovacia služba sú ťažko dostupné. Jeden z rodičov zvyčajne ostáva s dieťaťom doma, čo vedie k finančnému aj psychickému vyčerpaniu rodiny. A práve v týchto zdanlivo beznádejných situáciách dokážeme pomôcť. Okrem informácií o právach dieťaťa vieme poskytnúť aj pohľad a oporu rodičov, ktorí si podobnou situáciou prešli, pretože sme sami rodičmi detí so zdravotným znevýhodnením a v minulosti sme pomoc potrebovali.

Hlavné programy podpory

 • #RodičiaRodičom

  • individuálne telefonické a e-mailové laické poradenstvo
  • sieť Laických poradcov a ich vzdelávanie
  • informačný portál o právach detí so znevýhodnením
  • vzory žiadostí a odvolaní
  • aplikácia Sociálna kalkulačka - nárok na peňažné príspevky
  • vzdelávania pre rodičov a odborníkov
 • #PresadzovaniePráv&Potrieb

  • zber podnetov od rodín
  • tlmočenie podnetov kompetentným
  • kampane na prehĺbenie porozumenia verejnosti
  • vzdelávanie odborníkov
  • viac informácií nájdete vo výročných správach

Aktivity Platformy rodín 2016 - 2021

 • 180 rokovaní

  218

  rokovaní

 • 79 medializácii

  96

  medializácii

 • 75 pracovných skupín

  99

  pracovných skupín

 • 58 seminárov a konferencií

  71

  seminárov a konferencií

 • 52 vzdelávaní

  92

  vzdelávaní

 • 42 pripomienkových konaní

  52

  pripomienkových konaní

 • 33 stretnutí rodičov

  96

  stretnutí rodičov

 • 32 písomných stanovísk

  38

  písomných stanovísk

Aktivity Platformy rodín môžete podporiť aj Vy

Možnosti podpory

Tím Platformy rodín

 • Monika Fričová

  Ing. Monika Fričová

  #RodičiaRodičom, štatutárka

  Monika je jednou zo zakladajúcich členiek Platformy rodín. V komunite ľudí so zdravotným znevýhodnením sa pohybuje od roku 1994. V Platforme rodín koordinuje sieť laických poradcov, vzdelávania rodičov a presadzuje práva detí so zdravotným znevýhodnením v oblasti včasnej intervencie. Je laickou poradkyňou.

 • Zuzana Suchová

  Mgr. Zuzana Suchová

  #PresadzovaniePotrieb, štatutárka

  Zuzka sa venuje presadzovaniu potrieb a práv rodín detí so zdravotným znevýhodnením v oblasti vzdelávania. V spolupráci s tímom pripravuje návrhy na úpravu právnych predpisov, ktorých cieľom je zlepšiť život detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín v tejto oblasti. Platformu rodín zastupuje aj v Ústrednej komisii pre inkluzívne vzdelávanie a vzdelávanie v špeciálnych školách na Štátnom pedagogickom ústave.

 • Marek Smižanský

  Marek Smižanský

  koordinátor kampaní, projektový manažér

  Po skúsenostiach v oblasti plánovania mediálnych kampaní a v reklamnej produkcii sa Marek venuje tvorbe a realizácii kampaní s cieľom väčšieho zviditeľnenia osôb so zdravotným znevýhodnením a ich práv. Je kontaktnou osobou Platformy rodín pre médiá. Po diagnostikovaní onkologického ochorenia syna Maximka sa stal predsedom OZ Spoločnosť Williamsovho syndrómu.

 • Viera Kondelová

  Viera Kondelová

  operátorka Inklulinky

  Vierka sa venuje telefonickému laickému poradenstvu na linke podpory Inklulinka a s tým súvisiacej e-mailovej komunikácii. Zapisuje podnety z  Inklulinky do evidencie podnetov. Jej životnou výzvou je aktívne sa podieľať na budovaní inkluzívnej spoločnosti. 

 • Jana Belková

  JUDr. Jana Belková

  koordinátorka projektov

  Janka je zástupkyňa rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením podporujúca ďalšie rodiny. Má na starosti koordináciu projektov, účtovno-ekonomickú a právnu agendu, v budúcnosti plánuje rozšíriť pôsobenie o poradenstvo v oblasti kompenzácií a o laické poradenstvo.

 • Katarína Slosarčíková

  Katarína Slosarčíková

  administrátorka sociálnych sietí

  Katka ako dobrovoľníčka spravuje Instagram účet platforma_rodin. Zvyšovanie povedomia o tom, ako žijú deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny, ju napĺňa. Cestou osvety tiež pomáha zlepšovať nazeranie na problematiku znevýhodnenia a meniť optiku verejnosti otváraním dverí do každodenného života Platformy rodín.

 • Tatiana Bednáriková

  Mgr. Tatiana Bednáriková

  členka výkonného výboru

  Táňa je mamou dcérky so zdravotným znevýhodnením. Je jednou zo zakladajúcich členiek Platformy rodín a v súčasnosti je dobrovoľníčkou - rozdeľuje poštu z nášho mailboxu info@platformarodin.sk a zodpovedá za registráciu nových členov. Zapája sa tiež do aktivít v oblasti fundraisingu. Jej obľúbenou témou, ktorej sa venuje aj v laickom poradenstve, je dostupnosť zdravotníckych/kompenzačných pomôcok.

 • Jana Lowinski

  Mgr. Jana Lowinski

  členka výkonného výboru

  Rodičovská aktivistka, jedna zo zakladajúcich členiek Platformy rodín, ktorá stála za formalizáciou predchádzajúcej  rodičovskej občianskej iniciatívy. V rokoch 2015 až 2021 Platformu rodín viedla s cieľom vybudovať z nej rešpektovanú MVO na presadzovanie potrieb rodín detí so zdravotným znevýhodnením a súčasne, aby tieto rodiny našli v tvorenej Platforme zdroj podpory, nádeje a spoločného zdieľania.

 • Alexandra Mikulec

  Alexandra Mikulec

  členka výkonného výboru

  Saška je jednou zo zakladajúcich členiek Platformy rodín. Problematikou ľudí so zdravotným znevýhodnením sa zaoberá od narodenia svojej prvej dcéry, od roku 2010. Vďaka dcérinmu zriedkavému genetickému ochoreniu založila občianske združenie CDKL5 Slovakia. Pre deti zamestnancov a dobrovoľníkov Platformy rodín zabezpečuje v Dennom centre Gardenia dennú starostlivosť a terapeutickú podporu.

 • Mária Tomaško

  Mária Tomaško

  členka výkonného výboru

  Mária má dcéru so zdravotným znevýhodnením a je jednou zo zakladajúcich členiek, a tiež prvou štatutárkou Platformy rodín. Ešte v r. 2014 naštartovala procesy, ktoré viedli k vzniku našej rodičovskej organizácie. Nedostatok možností a služieb starostlivosti o deti s viacnásobným znevýhodnením v ranom veku ju podnietili k založeniu Denného centra Baobab v Bratislave – Petržalke. Je aktívna v nastavovaní komunitného plánu sociálnych služieb

 • Ľudmila Belinová

  Ľudmila Belinová

  lektorka

  Ľudka je jednou zo zakladajúcich členiek Platformy rodín. Spolu s tímom presadzuje práva detí so zdravotným znevýhodnením hlavne v oblasti vzdelávania, kompenzácií a v poslednom období aj v oblasti sociálnych služieb. Je dobrovoľníčkou v poradenstve rodičom. Jej srdcovou aktivitou je vzdelávanie rodičov spolu s odborníkmi v oblasti presadzovania svojich práv či práv ich detí a informácie o zákonoch na webovej stránke www.platformarodin.sk, aby rodičia vedeli, že nie sú na svojej ceste životom so zdravotne znevýhodneným dieťaťom sami.

 • Alena Novotná

  Alena Novotná

  projektová manažérka Pomoc Ukrajine

  Trojnásobná mamina sa po vypuknutí vojny na Ukrajine rozhodla pre pomoc na viacerých úrovniach a v Platforme rodín koordinuje všetky potrebné informácie v súvislosti so zdravotne znevýhodnenými deťmi a ich rodinami z Ukrajiny. Na našom webe nájdu títo utečenci všetky potrebné a dôležité informácie na koho, a kde sa obrátiť aj v ich rodnom jazyku.

Kontakty na jednotlivé osoby a oblasti, ktoré pokrývajú nájdete v sekcii kontakty.

Kontakty

Logo Platformy rodín

Naše logo predstavuje trojlístok, ktorý bežne nájdete na lúke. Ani rodiny detí so zdravotným znevýhodnením nechcú byť výnimočné či ojedinelé. Chcú byť ako bežný trojlístok. Chcú, aby ich deti mali možnosť chodiť aj do bežných škôlok a škôl a aby sa rodičia mohli vrátiť do práce s vedomím, že ich dieťa má zabezpečenú potrebnú starostlivosť. Netúžia po štvorlístku ako symbole výnimočného šťastia. Postačí im trojlístok, ktorý predstavuje normálny život.

Logo na stiahnutie

Stanovy

Stanovy Platformy rodín (PDF)