Pomoc pre deti so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny a ich rodiny

Vítame Vás na podstránke Platformy rodín, ktorá mapuje služby dostupné odídencom z Ukrajiny na Slovensku, ktorí sa starajú o dieťa so zdravotným znevýhodnením.

Welcome to a webpage summarizing available services for Ukrainian refugees caring for children with disabilities in Slovakia.

Ласкаво просимо на підсторінку Платформи родин, яка відображає послуги, доступні для переселенців з України до Словаччини, які доглядають за дитиною з обмеженими можливостями.

PRESADZUJEME POLITIKU NULOVEJ TOLERANCIE SEXUÁLNEHO VYKORISŤOVANIA A ZNEUŽÍVANIA

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením prijala politiku nulovej tolerancie sexuálneho vykorisťovania a zneužívania (SEA) pre všetkých zamestnancov Platformy rodín – zamestnaných a zmluvne viazaných, všetkých dobrovoľníkov a dočasných zamestnancov, všetkých konzultantov, všetky ostatné osoby zapojené do činnosti Platformy rodín za platenú alebo neplatenú službu poskytovanú v mene Platformy rodín.  Všetci sú povinní vytvárať a udržiavať prostredie, ktoré zabraňuje sexuálnemu obťažovaniu, zneužívaniu a vykorisťovaniu a nepretržite dodržiavať Kódex správania v oblasti prevencie a reakcie na sexuálne vykorisťovanie a zneužívanie a smernicu: Ochrana  pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním.

Čo by ste mali vedieť, ak sa necítite v bezpečí? 

PONÚKAM POMOC PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM Z UKRAJINY

Ak chcete pomôcť ponúknutím zabezpečenia nevyhnutných špecifických potrieb pre zdravotne znevýhodnených utečencov, alebo ponúkate inú konkrétnu formu pomoci ľuďom so zdravotným znevýhodnením utekajúcim pred vojnou, zaregistrujte sa prosím. Registrácia potrvá približne 10 minút.

Formulár

POĎAKOVANIE PARTNEROM

Vznik podstránky v apríli 2022 bol možný vďaka finančnej podpore Nadácie na podporu sociálnych zmien Socia a za finančný príspevok na technické vybavenie ďakujeme Nadačnému fondu Telekom v Nadácii Pontis. Dobrovoľnícky sa na preklade podstránky podieľali Tamara Tripská a Martina Čapová. Našim dobrovoľníčkam veľmi ďakujeme za ich výbornú a rýchlu komunikáciu, nasadenie a v konečnom dôsledku veľmi potrebnú a dobrú prácu.

Aktualizácia a rozšírenie podstránky boli v roku 2023 realizované s finančnou podporou UNICEF.

Aktualizácia podstránky bola v roku 2024 realizovaná v spolupráci s UNHCR.

Ďakujeme za podporu.