Rozvoj detí doma, pri bežných aktivitách

Aj vás premáha neistota čo bude s dieťaťom, keď nemôže chodiť na terapie? Aj doma predsa máme mnoho príležitostí na rozvíjanie svojho dieťaťa. Ponúkame užitočné nápady rodičov a špecialistov.

Každé dieťa sa učí počas celého dňa. Doma máme množstvo príležitostí na to, aby sme dieťa rozvíjali, učili nové veci a zručnosti. Opakované činnosti sú rutiny, ktoré robíme pravidelne a dostatočne často, aby sa dieťa počas nich dokázalo naučiť nové zručnosti a zapamätať si ich.

Dôležitým predpokladom na rozvíjanie dieťaťa doma je:

  • aby dieťa aj rodič boli v komforte,
  • aby sme správne vybrali, ktorú aktivitu chceme počas dňa rozvíjať a akým spôsobom,
  • v prípade potreby využiť konzultáciu s poskytovateľom služby včasnej intervencie, odborníka z poradenského centra môjho dieťaťa, iným terapeutom, ktorý pozná naše dieťa. Využime jedinečnú príležitosť scitlivovať odborníkov na možnosť rozvíjať dieťa v jeho bežnom prostredí. (kontaktovať ich môžete telefonicky, mailom)
  • začať postupne, najskôr len s jednou aktivitou,
  • prispôsobiť aktivitu dieťaťu a situácii v rodine,
  • vedieť ako na to!

Máme niekoľko tipov na aktivity počas denných rutín: