Loading...
Úvod2021-02-19T14:41:15+01:00

#ZVLADNEME
TODOMA

Podpora rodinám počas koronakrízy.

NA ČO MÁME NÁROK

Práva detí so zdravotným znevýhodnením na vzdelávanie, služby a kompenzácie.

SOCIÁLNA KALKULAČKA

Vypočítajte si na aké príspevky máte nárok.

INKLULINKA

Mailová a telefonická podpora rodičom.

„Túžime vychovávať naše zdravotne znevýhodnené deti v rodinách, túžime im dať možnosť včas podchytiť aj ich existujúci potenciál, túžime im poskytnúť prístup k vzdelaniu a pripraviť ich najlepšie ako vieme na integráciu do spoločnosti v čo najvyššej kvalite života. Túžime, aby naše rodiny mali rovnocenné miesto medzi ostatnými rodinami na Slovensku.“

RODIČ

AKTUALITY

Stratégia inkluzívneho vzdelávania – nekonečný príbeh s nejasným výsledkom?

V spolupráci v našimi partnermi v Koalícii za spoločné vzdelávanie (Inklukoalícia) sme pripomienkovali Stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní, ktorú do MPK predložilo ministerstvo školstva (proces LP/2021/659). S poľutovaním musíme konštatovať, že predkladaný materiál nespĺňa parametre

Otvorený list Vláde SR

Otvorený list Vláde Slovenskej Republiky k zavedeniu funkčnej participácie a zapojeniu občianskej spoločnosti pri

NAŠA MISIA

Našou misiou je podporovať rodiny detí s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením, tlmočiť ich potreby a presadzovať ich práva v spoločnosti.

Veríme, že spájanie je cesta a spoločný život cieľ!

Webová stránka zrealizovaná vďaka nadačnému fondu Telekom v nadácii Pontis

NAŠI PARTNERI