Úvod2020-05-18T14:25:13+02:00

„Túžime vychovávať naše zdravotne znevýhodnené deti v rodinách, túžime im dať možnosť včas podchytiť aj ich existujúci potenciál, túžime im poskytnúť prístup k vzdelaniu a pripraviť ich najlepšie ako vieme na integráciu do spoločnosti v čo najvyššej kvalite života. Túžime, aby naše rodiny mali rovnocenné miesto medzi ostatnými rodinami na Slovensku.“

RODIČ

SOCIÁLNA KALKULAČKA

Vypočítajte si na aké príspevky máte nárok.

PORADŇA

Neschválili vám príspevky, či preukaz ŤZP? Máte problém s inštitúciami?

AKTUALITY

Od 3.júna budú môcť deti so zdravotným znevýhodnením navštevovať svoje denné centrá v rámci ambulantných sociálnych služieb.

Od 3.júna budú môcť deti so zdravotným znevýhodnením navštevovať svoje denné centrá v rámci ambulantných sociálnych služieb. Na základe našej minulotýždňovej žiadosti adresovanej  štátnej tajomníčke Soni Gaborčákovej ako aj s podporou  spoločného komunikovania odporúčaní k

NAŠA MISIA

Našou misiou je podporovať rodiny detí s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením, tlmočiť ich potreby a presadzovať ich práva v spoločnosti.

Veríme, že spájanie je cesta a spoločný život cieľ!

Webová stránka zrealizovaná vďaka nadačnému fondu Telekom v nadácii Pontis

NAŠI PARTNERI