Podporujeme rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, aby našli rovnocenné miesto v spoločnosti

Sme občianske združenie rodičov detí so zdravotným znevýhodnením s celoslovenskou pôsobnosťou. Našou víziou je, aby všetky deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny boli súčasťou rešpektujúcej, inkluzívnej a láskavej spoločnosti. Podporujeme rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, tlmočíme ich potreby a presadzujeme ich práva. Zvyšujeme povedomie verejnosti o zdravotnom znevýhodnení.

O našej práci

Aktivity

Ďalšie aktivity

Podporu poskytujeme vo viacerých oblastiach

Ďakujeme

Spolupráca s Vami nám pomáha podporovať deti a ich rodiny, ktoré to potrebujú.