Sídlo a fakturačná adresa

 • Platforma rodín detí
  so zdravotným znevýhodnením

  Hálova 993/16,
  851 01 Bratislava-Petržalka

  (bočný bezbariérový vchod Strednej školy SPŠE)

  mapa

 • IČO: 50525654
  DIČ: 2120374135
  IČ DPH: SK2120374135 - registrácia len pre služby zo zahraničia

  IBAN: SK7583300000002501100287

  Právna forma: občianske združenie
  registračné č. MV SR VVS/1-900/90-49500

Kontakty

Ak máte konktétny požiadavok alebo hľadáte pomoc v určitej oblasti, kontaktujte konkrétneho pracovníka podľa zoznamu nižšie.

Jednotlivých členov tímu Platformy rodín nájdete v sekcii o nás.