Venujte 2% daní z príjmov Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Staňte sa aj vy nositeľmi zmeny. Pomôžte nám pokračovať v našej práci a žiť s našimi rodinami normálny život.

Vaše 2% z daní sú súčasťou Vášho povinného odvodu. Ich asignáciou prispejete k realizácií projektov Platformy rodín, ktoré predstavujú pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením novú životnú šancu.

Ako môžete poskytnúť 2% z Vašich daní?

2% z daní môžete poukázať v daňovom priznaní, ktoré je potrebné podať do 31.03.2024, ak nemá Vaša spoločnosť odklad podania do 31.6.2024.

Ak ste zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane ich zamestnávateľ, môžete poukázať 2% z daní formou tlačív “Vyhlásenie” a “Potvrdenie“ o zaplatení dane”, ktoré doručíte na ktorýkoľvek daňový úrad v SR najneskôr 30.04.2024.

Údaje, ktoré budete potrebovať do tlačív:

IČO: 50525654
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Tlačivá:

Poskytujeme poradenstvo a podporu rodinám detí so zdravotným znevýhodnením vo chvíli, keď to najviac potrebujú.

Podporte nás