Webináre

Sociálne služby v súčasnej právnej úprave

Práva detí so zdravotným znevýhodnením na kompenzácie

Práva detí so zdravotným znevýhodnením vo vzdelávaní

Bezpečie, ako predpoklad rozvoja dieťaťa so zdravotným znevýhodnením

Zdroje dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a jeho rodiny

Ako sa dieťa so zdravotným znevýhodnením v rannom veku učí

Nástroje, ktoré podporia nezávislý život detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

Ako súčasné rozhodnutia rodiča ovplyvňujú nezávislý život detí so zdravotným znevýhodnením