Webináre

Je dôležité „Nezblázniť sa“! – 1.časť s ukrajinskými titulkami

Je dôležité „Nezblázniť sa“! – 2.časť s ukrajinskými titulkami

Práva detí so zdravotným znevýhodnením na kompenzácie

Práva detí so zdravotným znevýhodnením vo vzdelávaní

Bezpečie, ako predpoklad rozvoja dieťaťa so zdravotným znevýhodnením

Zdroje dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a jeho rodiny

Ako sa dieťa so zdravotným znevýhodnením v rannom veku učí

Nástroje, ktoré podporia nezávislý život detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

Ako súčasné rozhodnutia rodiča ovplyvňujú nezávislý život detí so zdravotným znevýhodnením