Duševné zdravie alebo „Ako sa nezblázniť”

Drahí rodičia,

narodením dieťaťa do zdravotným znevýhodnením alebo zistením jeho zdravotného znevýhodnenia ste pravdepodobne museli prehodnotiť svoje očakávania a priority. Možno sa cítite frustrovaní, zraniteľní, izolovaní, osamotení. Ocitli ste sa v novej situácii, ktorá je pre mnohých náročná. Nezabúdajte v nej na seba. Potrebujete mať silu, energiu a byť pripravení reagovať na to, čo vám život ešte prinesie. Hľadajte to, čo vás podporí, nachádzajte svoje vlastné zdroje.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením vám chce povedať, že na tejto ceste „NIE STE SAMI“.

Sme peer(laickí) poradcovia a sme tu pre Vás na InkluLINKE: +421 948 991 444 (SK), +421 911 387 733 (UA),  

e-mail: inklulinka@platformarodin.sk  alebo prostredníctvom nášho peer (laického) poradentsva:https://www.platformarodin.sk/poradenstvo/laicke-poradenstvo/.

Potrebujete  pomoc v oblasti duševného zdravia? Neváhajte a využite pomoc od odborníkov.

Kontakty:

  • Národná linka na podporu duševného zdravia: 0800 193 193 (pracovné dni v čase od 14:00 do 22:00 hod.  a cez víkendy v čase od 10:00 – 18:00 hod.
  • Linka detskej istoty:  116 111 (bezplatná telefonická linka pre deti a mladých)
  • Linka dôvery Nezábudka:  0800 800 566 ( nonstop 24 hodín denne),bezplatná na celom území SR
  • IPčko.skwww.ipcko.sk – internetová linka dôvery pre mladých ľudí. Poskytuje pomoc bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu denne od 7:00 – 24:00 hod.
  • Linka detskej dôvery:  0907 401 749 (telefonická a internetová poradňa pre deti a rodičov) v čase od 8:00- 20:00 hod , e-mailu –  odkazy@linkadeti.sk, chatu v čase počas pracovných dní od 14:00 – 19:00 hod.
  • Dobrá linka – poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.
  • www.dobralinka.sk – nonstop pomoc prostredníctvom e-mailu
  • poradna@dobralinka.sk – chat  počas pracovných dní od 15:00 do 20:00hod.

Ak ste svedkom alebo obeťou sexuálneho vykorisťovania a zneužívania našimi pracovníkmi alebo akýmikoľvek humanitárnymi pracovníkmi alebo pracovníkmi pomáhajúcich profesií, nebojte sa to nahlásiť prostredníctvom uvedených kontaktov: nahlasovanie@platformarodin.sk alebo 00421 911 98 77 33. Pomoc pre Vás je bezplatná. Vaša bezpečnosť je pre nás priorita a máte právo na ochranu a pomoc.

Viac informácii na tomto linku.