Duševné zdravie alebo „Ako sa nezblázniť”

Drahí rodičia,

narodením dieťaťa do zdravotným znevýhodnením alebo zistením jeho zdravotného znevýhodnenia ste pravdepodobne museli prehodnotiť svoje očakávania a priority. Možno sa cítite frustrovaní, zraniteľní, izolovaní, osamotení. Ocitli ste sa v novej situácii, ktorá je pre mnohých náročná. Nezabúdajte v nej na seba. Potrebujete mať silu, energiu a byť pripravení reagovať na to, čo vám život ešte prinesie. Hľadajte to, čo vás podporí, nachádzajte svoje vlastné zdroje.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením vám chce povedať, že na tejto ceste „NIE STE SAMI“.

Ak ste svedkom alebo obeťou sexuálneho vykorisťovania a zneužívania našimi pracovníkmi alebo akýmikoľvek humanitárnymi pracovníkmi alebo pracovníkmi pomáhajúcich profesií, nebojte sa to nahlásiť prostredníctvom uvedených kontaktov: nahlasovanie@platformarodin.sk alebo 00421 911 98 77 33. Pomoc pre Vás je bezplatná. Vaša bezpečnosť je pre nás priorita a máte právo na ochranu a pomoc.

Viac informácii na tomto linku.