Pomôžte nám tak, aby sme si dokázali pomôcť sami.

Vznikli sme preto, aby rodiny detí so zdravotným znevýhodnením mali rodičovskú platformu pre presadzovanie svojich potrieb a vzájomné poradenstvo.

Naším cieľom je povzbudzovať rodiny k občianskej angažovanosti tak, aby náš tichý hlas znel: Verejne, Autenticky, S odborníkmi

Vaša podpora je pre nás dôležitá.

Ďakujeme!