Vzdelávanie

Každé dieťa je vzdelávateľné. Aj dieťa so zdravotným znevýhodnením má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Právo na vzdelanie pre každé dieťa je dané ústavou SR. Ak sa v praxi stretnete s problémami pri uplatňovaní tohto práva, alebo podľa nižšie uvedených postupov a odporúčaní podložených školským zákonom. Budeme radi, ak nám o svojich skúsenostiach napíšte na inklulinka@platformarodin.sk.