Späť na zoznam

Čo je laické poradenstvo ?

Bližšie informácie o tom, čo je laické poradenstvo a o našej sieti laických poradcov pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením.

Viac info na priloženom videuhttps://www.youtube.com/watch?v=G9-XQvKISBo

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam