Späť na zoznam

K návrhu Programu Slovensko za oblasť cieľa politiky súdržnosti 4 Sociálnejšia Európa.

Minulý týždeň sme sa zúčastnili na pozvanie Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti konzultácií k návrhu Programu Slovensko za oblasť cieľa politiky súdržnosti 4 Sociálnejšia Európa. V skupine kvalitné a inkluzívne vzdelávanie sme držali pripomienkovanú formuláciu textu cieľov a špecifických cieľov tak, aby dostatočne držali záber a potencionálnu podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov aj pre skupinu-deti so zdravotným znevýhodnením. V Skupine sociálne inovácie a experimenty sme diskutovali, ako upraviť navrhované textácie cieľov a indikátorov úspešnosti tak, aby boli dostatočne široké vo svojich definíciách a neobmedzovali slobodu tvorby SI a experimentov. Napríklad aj pre nové formy podpory pre neformálnych opatrovateľov.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam