Späť na zoznam

Medzinárodná konferencia „Multidisciplinárna spolupráca pri podpore pozitívnych zmien u rodín“, za účasti našej organizácie.

7.apríla 2022 sa konala konferencia „Multidisciplinárna spolupráca pri podpore pozitívnych zmien u rodín“. Podujatie s medzinárodnou účasťou sa konalo v Zichyho paláci v Bratislave.

Na prednáškach a workshopoch bolo prezentované množstvo inšpiratívnych myšlienok, ktoré môžu byť využité pri práci s rodinami v náročných životných situáciách.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením dostala príležitosť hovoriť o svojich skúsenostiach na workshope s názvom „Rodič ako peer poradca v multidisciplinárnom tíme“.

Laické poradkyne sa v rámci diskusie s účastníkmi workshopu dotkli viacerých tém. Hovorili o tom, aké poznanie môže priniesť rodič, ktorý vychováva dieťa so zdravotným znevýhodnením a aké poznanie môže priniesť laický poradca.

Spoločne premýšľali nad tým, v akých oblastiach, témach a tímoch môžu odborníci aj verejnosť benefitovať z prítomnosti laického poradcu, jeho skúseností aj vedomostí.

Bolo pre nás cťou zúčastniť sa tohto výnimočného podujatia. Sme nesmierne radi, že do mnohých tímov už odborníci prizývajú rodičov ako partnerov.

To všetko v snahe podporiť pozitívne zmeny v rodinách, ktoré prechádzajú náročnou životnou situáciou.

#RodiciaRodicom

#Platformarodin

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam