Späť na zoznam

Multidisciplinárne stretnutie na tému – Ochrana zdravotne znevýhodnených detí.

2.júna sa v Banskej Bystrici konalo Multidisciplinárne pracovné stretnutie s témou Ochrana zdravotne znevýhodnených detí. Stretnutie iniciovala pani Renáta Šmigová – koordinátorka ochrany detí pred násilím v Banskej Bystrici

TÉMAMI STRETNUTIA BOLI :

 • Kvalitná a efektívna kompenzačná pomoc pre dieťa so zdravotným postihnutím
 • Rovnováha v posudkovej, rozhodovacej a kontrolnej činnosti
 • Sociálne služby pre detí so zdravotným postihnutím na území mesta Banská Bystrica
 • Vzdelávanie detí s ŤZP
 • Národná linka na pomoc deťom v ohrození-informácia

POUKÁZALI SME NA :

 • nedostupnosť a nedostatok diagnostických a terapeutických služieb, sociálnych služieb, najmä odľahčovacích služieb a voľnočasových aktivít
 • nedostatočné uznanie postavenia rodiča v procese tvorby IVP či začleňovania dieťaťa do škôlky a školy
 • nedostatok asistentov a odborného personálu v školách
 • nedostatočná osveta a edukácia lekárov, učiteľov, odborných zamestnancov a slovenskej spoločnosti vo vzťahu k zdravotne znevýhodneným deťom
 • zodpovedajúce nastavenie určovania (metodika) – schvaľovania peňažných príspevkov a kompenzácií ŤZP
 • postavenie rodiny, ktorej nie je schválený opatrovateľský príspevok, kompenzácie

okrem nášho združenia, ktoré zastupovala naša laická poradkyňa Adriána Šimková, sa stretnutia zúčastnili: Lekárka z DFNsP BB, klinický psychológ, SPOSA BB, OSV Mesto Banská Bystrica, Jeden rodič n. o., ÚPSVaR BB, RÚŠS, OZ RC Svet rodiny, CKO BB, VÚDPaP, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Súkromná ZŠ pre žiakov s autizmom, Zdravé regióny MZ SR.

.

Galéria

Zdieľať

Späť na zoznam